Profesorii se pot titulariza doar prin inspectoratele școlare

Ministerul Educației Naționale  a modificat Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din preuniversitar în anul școlar 2014-2015, după ce a adus schimbări la Legea Educației astfel încât profesorii să se poată titulariza în continuare si pe baza notelor obținute la examen în ultimii 6 ani. Practic, deși un principiu minim de drept spune că o lege…