Modificări în Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit în învățământ

În ultimele zile din decembrie 2016, MENCS a aprobat Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic  din învățământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017.Principala noutate adusă de noul act normativ o reprezintă accentuarea ponderii acordate participării și punctajului cadrelor didactice care înregistrează performanțe notabile în activități de prevenire și combatere a abandonului școlar, respectiv…

2017-Anul învățământului profesional și tehnic în România

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic (CNIDPT) vor derula programul național ”2017 – Anul învățământului profesional și tehnic în România”. Obiectivul principal  al campaniei este schimbarea percepției în legătură cu acest traseu de educație și formare profesională, întrucât educația și formarea profesională inițială au un rol…