28 de programe de formare continuă pentru personalul didactic

      Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, a aprobat, prin ordin. acreditarea a 28 de programe de formare continuă destinate personalului didactic de predare, personalului didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control, precum și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar. Majoritatea acestor programe au fost propuse de Casele Corpului Didactic. Domeniile tematice…