Organizarea și desfășurarea competițiilor școlare, o nouă reglementare

  Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin noua Metodologie-cadru privind organizarea și desfășurarea competițiilor școlare. Forma finală a documentului este una substanțial îmbunătățită, ca urmare a consultării publice organizate de Ministerul Educației Naționale.  Printre cele mai importante elemente de noutate inserate în noua metodologie-cadru amintim acordarea unui număr sporit de locuri suplimentare pentru etapa…