Școlile doctorale aprobate prin ordin de ministru

După un deceniu de la intrarea in vigoare a Legii Educației Naționale (LEN 1/2011), Ministerul Educației a emis toate ordinele de ministru privind funcționarea școlilor doctorale în urma finalizării evaluării, cu componentă internațională, de către ARACIS Au fost evaluate, cu componentă internațională, 50 de instituții organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) – Academia Română,…

Se revine la olimpiadele și concursurile naționale

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a aprobat lista olimpiadelor și competițiilor internaţionale pe discipline școlare, sportive și proiecte educative desfășurate în România și în străinătate cu participarea elevilor români, lista competițiilor naționale pe discipline școlare și proiecte educative care se organizează și se desfășoară în anul școlar 2021-2022 și lista activităților de pregătire și selecție…