Program de formare pentru cadrele didactice din mai multe județe

Casa Corpului didactic Gorj în parteneriat cu Asociația pentru Educație și Formare „TopFormalis” din Oradea a organizat on-line în perioada 22 iunie – 8 iulie 2021 programul de formare cu tema „Elaborarea instrumentelor de feedback pentru beneficiarii actului educațional”. Potrivit doamnei Daniela Vulpe, director CCD Gorj, programul a fost inclus în Oferta Educațională a CCD…

Repere în activitatea de promovare a cărții și lecturii

Atât activităţile individuale, cât şi activităţile colective cu participarea unui auditoriu numeros trebuie să fie axate pe interesele şi necesităţile concrete ale utilizatorilor din aria de servire. La organizarea activităţilor, bibliotecarul va avea grijă ca discuţiile despre o carte, film, expoziţie etc. să fie pe înţelegerea şi interesul atât a persoanelor care cunosc lucrarea, cât…