LĂMURIRE Doar primăriile pot deconta naveta

Potrivit normativelor în vigoare până în 2014, decontarea în integralitate a cheltuielilor de navetă ale personalului didactic și didactic auxiliar de către autoritățile locale este obligatorie, în raport de dispozițiile art. 105 (2) lit. f) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii nr. 2/17.02.2011. Doar că în 2014…