Modificări la Regulamentul de funcționare al Inspectoratelor Școlare Județene

În Monitorul Oficial nr. 218 din 1 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3400/2015 al ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice privind modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011. În cadrul actului normativ se arată că inspectorii şcolari generali şi…