Contribuţia activităţilor educative-extracurriculare la formarea sentimentului patriotic al elevilor de ciclul primar

  MOTTO: ,, Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cinstită şi, la nevoie, cu jertfă.”                                                                                Mihail Sadoveanu   Vârsta şcolară mică este vârsta în care se conturează personalitatea omului, favorabilă pentru formarea noţiunilor de morală, a deprinderilor de comportare civilizată, este perioada când apar şi se dezvoltă trăsăturile de voinţă şi caracter.…