Comisie consultativă pentru manuale şcolare la nivel de MECS

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  va forma o Comisie consultativă pentru manuale şcolare care va analizara şi formula recomandări MECS în ceea ce privește evaluarea şi aprobarea noilor manuale şcolare pentru clasele V-VIII, precum şi procedura de achiziţionare a acestora. Din comisie fac parte 22 de membri  – reprezentanţi ai editurilor de carte şcolară (individual…