Modificări la evaluarea anuală a profesorilor

În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 3189/ 2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.143/2011. O modificare vizează stabilirea indicatorilor de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele didactice și pentru personalul…