Modificări la evaluarea anuală a profesorilor


În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 3189/ 2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.143/2011.

O modificare vizează stabilirea indicatorilor de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar. Potrivit documentului, aceștia se stabilesc de către ,,directorul și directorul adjunct al fiecărei unități/instituții de învățământ, împreună cu responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitatea învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru”. La articolul 4, după alineatul (5) a fost introdus un nou alineat, ce prevede că ,,Evaluarea activității cadrelor didactice se realizează la nivelul unității/instituției de învățământ de către o comisie de evaluare cu caracter temporar, stabilită din cadre didactice care nu fac parte din consiliul de administrație, la propunerea consiliului profesoral, cu aprobarea consiliului de administrație al unității/instituții de învățământ. Componența și numărul de membri ai comisiei se stabilesc prin procedură proprie, în funcție de particularitățile unității/instituției de învățământ, și este condusă de un responsabil. Comisia se constituie prin decizie a directorului unității/instituției de învățământ până la data începerii activității de evaluare”. Dacă până acum la articolul 5, litera b) se preciza că ,,evaluarea activităţii personalului didactic/didactic auxiliar este realizată la nivelul comisiei metodice sau al compartimentului funcţional prin evaluare obiectivă – punctaj acordat de către toţi membrii comisiei pentru fiecare persoană evaluată”, varianta nouă specifică că ,,evaluarea activității cadrelor didactice este realizată la nivelul comisiei de evaluare, iar a personalului didactic auxiliar la nivelul compartimentului funcțional, prin evaluare obiectivă – punctaj acordat de către toți membrii comisiei/compartimentului funcțional pentru fiecare persoană evaluată”.
Evaluarea activității cadrelor didactice se va realiza în cadrul ședințelor comisiei de evaluare, conform următorului grafic: 15 iunie – 15 august 2021– depunerea fișei de autoevaluare/evaluare și a raportului justificativ la secretariatul unității/instituției de învățământ; 3 – 10 septembrie – validarea de către consiliul profesoral a fișelor de autoevaluare/evaluare ale cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar pentru anul școlar în curs; evaluarea în comisia de evaluare/compartimente; evaluare în consiliul de administrație; până la data de 15 septembrie – depunerea contestațiilor, soluționarea acestora și comunicarea în scris a rezultatelor.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.