Proiect al elevilor din Bălești privind valorificarea turistică a bisericilor de lemn din zonă

 Concursul Naţional ”Patrimoniul cultural, istoric și natural – Zestrea comunităților locale” este derulat de Societatea de Științe Istorice din România în perioada martie-iunie 2021. Scopurile acestui proiect, derula sunt următoarele: implicarea elevilor din învăţământul preuniversitar și a studenților în activitățile din viața comunităților locale, dezvoltarea spiritului civic, creşterea gradului de conştientizare a necesităţii protejării, conservării…