Managementul școlar, o resursă importantă a educației

Profesionalizarea funcţiei de manager școlar trebuie să înceapă cu departajarea sarcinilor şi stabilirea clară a domeniilor pe care urmează să le gestioneze la nivelul unităţii, analizând totodată şi posibilitatea concretă de indeplinire a sarcinilor curente. În funcţie de gradul de mărime şi nivelul de învăţământ, aceste aspecte vor fi analizate, întrucât unităţile mici cu un…

Managementul sistemului de învățământ preuniversitar

Învățământul românesc, din perspectiva conducerii lui, are o anumită structură sau niveluri de etajare. Putem vorbi, așadar de un sistem instituțional al conducerii învățământului, între elementele acestuia existând, „legături de subordonare și/sau de conlucrare în raport de atribuțiile funcționale stabilite prin lege și prin alte acte normative”. Principiul care stă la baza sistemului instituțional al…