Calendarul desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit decalat cu două luni


După o lungă așteptare, a fost publicat graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit – sesiunea 2020. Calendarul  a fost actualizat prin Ordin de ministrul Educaţiei, potrivit documentului publicat în Monitorul Oficial. Depunerea de către candidați a dosarelor începe luni, pe 25 mai.

Iniţial depunerea dosarelor se făcea între 25 şi 31 martie 2020, dar procedura a fost amânată din cauza închiderii şcolilor. O premieră, contestațiile se pot transmite și prin e-mail, mai prevede noul ordin de ministru, la o adresă afișată în acelaşi timp cu lista cu punctajele acordate în urma evaluării de către inspectoratul școlar.

Iată noul calendar pentru gradaţiile de merit 2020

“1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, stabilirea numărului gradațiilor de merit și a punctajului minim pe categorii de personal și pe discipline/domenii/niveluri de învățământ. Transmiterea propunerii Palatului Național al Copiilor către Ministerul Educației și Cercetării cuprinzând numărul de gradații ce urmează a fi acordate

Perioada: 5-6 martie 2020

2. Comunicarea fișelor de (auto)evaluare, a numărului gradațiilor de merit și a punctajului minim pe categorii de personal și pe discipline/domenii/niveluri de învățământ de către inspectoratul școlar în teritoriu

Perioada: 9-10 martie 2020

3. Depunerea de către candidați a dosarelor la secretariatul unității/instituției de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică

Perioada: 25 mai-3 iunie 2020

4. Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului școlar

Perioada: 4-12 iunie 2020

5. Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestei liste la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar, respectiv la sediul și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Național al Copiilor

Perioada: 29 iunie-10 iulie 2020

6. Depunerea/Transmiterea contestațiilor privind punctajul acordat și stabilirea numărului gradațiilor de merit ce pot fi redistribuite

Perioada: 13-17 iulie 2020

7. Soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar, respectiv la sediul și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării, în cazul Palatului Național al Copiilor

Termen: până la 30 iulie 2020

8. Înaintarea la Ministerul Educației și Cercetării a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum și listelor cu personalul didactic civil din unități militare de învățământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradației de merit

Termen: până la 7 august 2020

9. Emiterea ordinului ministrului educației și cercetării pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învățământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradație de merit

Gradatia de merit se calculează raportat la norma didactică de bază conform actului de numire/transfer/repartizare pentru cadrele didactice, respectiv la norma de bază conform actului de numire/transfer pentru personalul didactic auxiliar.

Ce trebuie să conțină dosarul:

a) opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnatura sa si a conducerii unitatii/institutiei de invatamant, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; 

b) cererea-tip, elaborată de inspectoratul școlar, în care candidatul isi precizează opțiunea; 

c) adeverința/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluati;

d) adeverința de vechime;

e) fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborata de inspectoratul scolar la categoria de personal didactic la care candideaza, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; 

f) raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare și să conțină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar; 

g) declarația pe propria răspundere prin care se confirma că documentele depuse la dosar apartin candidatului și ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate, conform anexei nr. 4; 

h) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit, elaborata de inspectoratul școlar la categoria de personal didactic la care candidează. Inspectoratul scolar poate să stabilească, prin procedura proprie, ca documentele justificative să fie prezentate doar in format electronic, scanate.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.