Se reduc efectivele la clasele de liceu și școală profesională

În anul școlar 2021 – 2022, numărul elevilor din fiecare clasă de-a IX-a va fi redus. Diminuarea numărului de elevi în clasele de început de ciclu liceal este prevăzută într-un ordin semnat de ministrul Educației, Sorin Mihai Câmpeanu, și publicat, vineri, în Monitorul Oficial. Inspectoratele școlare au acum termen până pe 1 februarie 2021 pentru…

Din cauza pandemiei, decalaje în calendarul mobilității cadrelor didactice

Modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat a dus la o decalare a activităților specifice mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar (privind constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar). Potrivit Ordinului 3165/2021 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar…