Din cauza pandemiei, decalaje în calendarul mobilității cadrelor didactice


Modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat a dus la o decalare a activităților specifice mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar (privind constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar).

Potrivit Ordinului 3165/2021 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 5.991/2020, etapa de constituire a posturilor didactice/catedrelor, încadrare a personalului didactic, soluționare a cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic care beneficiază de aceste drepturi și soluționare a cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) și (2) din Metodologie se va desfășura după următorul calendar: până la 29 ianuarie – elaborarea ofertei școlii și stabilirea disciplinelor opționale pentru anul școlar următor, constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învățământ, a aprobării proiectelor planurilor de școlarizare și a ofertei educaționale, depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) și (2) din Metodologie și a cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare la secretariatele unităților de învățământ; 1-2 februarie 2021 – întregirea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare titular în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări și completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a personalului didactic de predare titular la nivelul unității/unităților de învățământ în care este titular/consorțiului școlar sau în unități de învățământ din aceeași localitate și comunicarea către cadrele didactice și inspectoratelor școlare a acordului/acordului de principiu/ refuzului cadrelor didactice titulare pentru întregirea/ completarea normei didactice de predare; 2-3 februarie – depunerea și înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare; 4-5 februarie 2021 – analizarea contestațiilor și stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice titulare pentru care se acordă întregirea/completarea normei didactice de predare; completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) din Metodologie la nivelul unității/unităților de învățământ/consorțiului școlar sau în unități de învățământ din aceeași localitate, cărora li se poate constitui cel puțin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră; până la 8 februarie – analizarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) și (2) din Metodologie în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru transfer; 9-10 februarie 2021 – constituirea normei didactice de predare, întregirea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări și comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru întregirea normei didactice, urmată de completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată, la nivelul unităților de învățământ în care sunt angajate, pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora li se poate constitui cel puțin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de repartizare pe post/catedră; 10-11 februarie 2021 – depunerea și înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare; 12 februarie 2021 – analizarea contestațiilor și stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) și (2) din Metodologie pentru care solicită transferul și a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare; 29 ianuarie-11 februarie 2021 – organizarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afișarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar (pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, se susțin doar probe practice/orale evaluate prin calificative «Admis/Respins», conform anexei nr. 4 la Metodologie, probe la care nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor orale rămânând definitiv); 12-17 februarie 2021 – analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul școlar; 15-18 februarie 2021 – emiterea și comunicarea deciziilor de transfer/întregire de normă didactică de predare.


Modificări au apărut și în calendarul etapei de stabilire a personalului didactic care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 29 alin. (4) și (5) din Metodologie și se menține în activitate ca titular în funcția didactică, la cerere, în anul școlar 2021-2022. Depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ se va face până la 3 februarie 2021, urmând ca acestea să fie aprobate până la 12 februarie 2021. Întocmirea, la nivelul inspectoratelor școlare, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 29 alin. (4) și (5) din Metodologie și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2021-2022, prezentarea acestora spre validare consiliului de administrație al inspectoratului școlar, conform hotărârii comisiei paritare și afișarea listelor finale la inspectoratele școlare se va face în zilele de 12 și 15 februarie 2021; contestații se vor putea depune în perioada 15 – 16 februarie, iar termenul pentru soluționarea acestora este 17 februarie 2021.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.