Consiliul Național de Etică, provocări noi în 2020


 

Întâlnirea de la Alba Iulia a avut  loc după intrarea în vigoare a Codului -cadru etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar petrecută în 2018. Conducerea Consiliului Național de Etică este asigurată de: prof. dr.  Gabriela Despan-președinte(PH), Cătălin Mocanu-vicepreședinte(VN), Ciprian Mândreanu-vicepreședinte(BR), Gheorghița Cranta-secretar general(MH) și Ion Nistor-secretar executiv(HD). Datorită evenimentelor din țară, la Alba-Iulia au participat  doar prof. dr. Gabriela Despan-președinte, Ion Nistor-secretar executiv și Raluca Sandu-consilier din partea MEC.

În Monitorul Oficial nr. 844 din 4 octombrie 2018 a fost publicat de către Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 4.831 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Ordinul a intrat in vigoare la data de 04 Octombrie 2018.

La Art. 11 din Anexa 1 la OMEN nr. 4.831 din 30 august 2018 (Codul-cadru de etică din 30 august 2018 al personalului didactic din învăţământul preuniversitar), se precizează:

Prezentul cod se completează cu dispoziţiile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, şi nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora.

În Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019 a fost publicat Codul administrativ (Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ), act emis de Guvern în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată. Codul administrativ a intrat în vigoare la 5 iulie 2019. Ulterior, Codul administrativ a fost modificat și completat de către Ordonanţa de urgenţă nr. 63 din 12 septembrie 2019.

Codul administrativ reglementează cadrul general pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum şi unele reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale.

La art. 597 alin. (2) din Codul administrativ se precizează:

La data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă:

l) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1105 din 26 noiembrie 2004;
….
Însă, Codul administrativ, la Art. 368 enumeră Principiile aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică:

ART. 368
Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din administraţia publică sunt:
a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcţiei deţinute;
c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes altul decât interesul public, în exercitarea funcţiei deţinute;
f) integritatea morală, principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de funcţii le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de funcţii ocupanţii acestora trebuie să fie de bună-credinţă;
i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea diferitelor categorii de funcţii sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;
j) responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător.

În baza art. 98 alin. (2) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cât și unităţile conexe ale Ministerului Educaţiei și Cercetării şi ale învăţământului preuniversitar îşi vor stabili propriul Cod de etică profesională, cu respectarea dispoziţiilor Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobat prin prezentul ordin, precum și cu respectarea prevederilor Codului Administrativ cu referire la personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Inspectoratele şcolare, unităţile conexe ale Ministerului Educaţiei și Cercetării şi ale învăţământului preuniversitar, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar au obligația ducerii la îndeplinire a prevederilor la OMEN nr. 4.831 din 30 august 2018, cu specificația că încălcările prevederilor Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar reprezintă abateri disciplinare şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.