Concursuri simplificate pentru funcțiile de conducere ale inspectoratelor școlare


Ministerul Educaţiei și Cercetării  a aprobat metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic.

Potrivit Metodologiei aprobate prin ordin de ministru, la concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, mai multe condiţii:

* este membru al corpului naţional de experţi în management educaţional;

* este absolvent al învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau al ciclului I de studii universitare de licenţă şi al ciclului II de studii universitare de master, finalizate cu diplomă de licenţă şi diplomă de master;

* este cadru didactic de predare titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor; are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 10 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;

* a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi şi nu a fost sancţionat disciplinar în această perioadă, până la înscrierea la concurs;

* are recomandare cu privire la calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;

* nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

* este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;

* la data susţinerii concursului nu îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare;

* nu îndeplineşte, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unei organizaţii sindicale la nivel local, judeţean sau naţional.

Concursul se organizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se desfăşoară la sediul acestuia, iar secretarul de stat care coordonează activitatea din învăţământul preuniversitar stabileşte perioada de organizare şi desfăşurare a acestuia.

Potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial, concursul cuprinde 3 probe:

– evaluarea curriculumului vitae – se analizează şi se evaluează rezultatele obţinute în educaţie şi formare, aptitudinile şi competenţele personale, pe baza itemilor şi a punctajelor prevăzute în anexa ordinului;

– rezolvarea testului-grilă utilizând calculatorul, în maximum 50 de minute;

* rezolvarea a 10 itemi, dintre care 8 itemi în limba română şi 2 itemi în limba străină aleasă de candidat, fiecare item rezolvat corect fiind punctat cu 0,85 puncte; * expedierea la o adresa de e-mail indicată de comisia de concurs a testului-grilă rezolvat, punctată cu 1,50 puncte;

– susţinerea interviului în faţa comisiei de concurs

Susţinerea de către candidaţi a probelor se înregistrează audio-video. Punctajul maxim pentru fiecare probă de concurs este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a fiecărei probe de concurs este de 35 de puncte, se mai arată în document.

Programul de desfăşurare a concursului se afişează la sediul Ministerului Educaţiei şi se anunţă inspectoratelor şcolare pentru care se organizează concurs, cu 10 zile înaintea datei de susţinere a examenului. Candidaţii pentru ocuparea aceluiaşi post susţin probele în aceeaşi zi.

La desfăşurarea interviului în faţa comisiei de concurs pot participa, la cerere, numai în calitate de observatori, fără a avea dreptul de a interveni, câte un reprezentant al organizaţiilor de părinţi recunoscute la nivel naţional, precum şi reprezentantul elevilor desemnat de Consiliul Naţional al Elevilor, se precizează în metodologie.

Dintre candidaţii admişi, după soluţionarea contestaţiilor, este declarat “promovat” candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj.

În condiţiile în care, după finalizarea concursului rămân vacante funcţii de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct şi de director al casei corpului didactic sau în cazul vacantării funcţiilor între perioadele de organizare a concursului, ocuparea acestora se poate realiza prin detaşare în interesul învăţământului, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, prevede documentul.

Eliberarea din funcţia de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic se face de către ministrul Educaţiei, în condiţiile legii, se menţionează în metodologie.

Sursa: Agerpres

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.