A început evaluarea anuală a cadrelor didactice


Începând din 15 iunie 2020 și până la debutul noului an școlar are loc evaluarea cadrelor didactice. Cadrele didactice trebuie să depună la școală o fișă de evaluare și un raport justificativ.

Legea Educației Naționale reglementează structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat, particular şi confesional și are ca viziune promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate.

În domeniul educaţiei şi al formării profesionale prin sistemul naţional de învăţământ, dispoziţiile Legii Educaţiei Naţionale prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative. În caz de conflict între acestea se aplică dispoziţiile acestei legi.

Potrivit Legii educaţiei naţionale, personalul din învăţământul preuniversitar este format din personal didactic şi personal nedidactic.Personalul didactic este format din personalul didactic de predare, personal didactic auxiliar şi personal didactic de conducere, de îndrumare şi control.Legea prevede că în învăţământul preuniversitar poate funcţiona personal didactic de predare asociat, denumit în continuare personal didactic asociat.

Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar este reglementat în Titlul IV al Legii educaţiei naţionale.Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

La nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar se realizează anual evaluarea activităţii personalului didactic de predare şi didactic auxiliar. Metodologia de evaluare  a activităţii personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale,  pe  categorii de personal.Rezultatele evaluării stau la baza deciziei consiliului de administraţie privind acordarea calificativului anual şi a gradaţiei de merit.

Evaluarea anuală a activităţii inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic se efectuează în conformitate cu Metodologia privind evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de către inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic, aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 4.315 din 11 august 2014.

Evaluarea anuală a activităţii manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar se efectuează conform Metodologiei privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin  Ordinul M.E.N. nr. 3.623/2017.

Evaluarea anuală a activităţii inspectorilor şcolari se efectuează în conformitate cu Metodologia de evaluare a inspectorilor şcolari şi a fişei de evaluare-cadru a inspectorului şcolar, aprobată prin Ordinul M.E.C.S. nr. 4.716 din 11 august 2015

Evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar se efectuează  pe un an școlar  parcurs, în conformitate cu Metodologia din 01/11/2011 de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6.143 din 01/11/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Graficul/calendarul activităţilor de evaluare  este  prevăzut în Anexa nr. 1 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar

TERMENEACTIVITĂŢI
15 iunie-15 augustDepunerea fişei de autoevaluare/evaluare şi a rapor- tului justificativ la secretariatul unităţii
3-10 septembrieValidarea de către consiliul profesoral a fişelor de autoevaluare/evaluare ale personalului didactic şi didactic auxiliar
Evaluarea în comisii/compartimente
Evaluarea în consiliul de administraţie
Comunicarea, prin secretariatul unităţii de învăţământ, a hotărârii consiliului de administraţie către toate cadrele didactice/didactice auxiliare care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finală
Până la data de 15 septembrieDepunerea contestaţiilor
Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea în scris a rezultatelor

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.