Clasa pregătitoare la şcoală şi la grădiniţă, în funcţie de condiţiile din fiecare localitate


100_1038Calendarul propus al înscrierii la clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2013-2014

28 martie 2013: Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare şcoală, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar.
28 martie 2013: Afişarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor, acolo unde părinţii o solicită, precum şi a unităţilor/ instituţiilor în care se realizează aceasta evaluare.
28 martie: Anunţarea, prin afişare la sediul şcolii, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinţilor, avizate, din punct de vedere al legalităţii, de catre consilierul juridic si aprobate in consiliul de administratie al unitatii de invatamant. Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.
30 martie – 7 aprilie 2013: Organizarea, în fiecare unitate de învăţământ în care se desfăşoară activitate specifică clasei pregatitoare, a unei „Zile a porţilor deschise”, zi în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregatitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat in aceasta activitate.
01 – 12 aprilie 2013: Organizarea întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2013 – 2014, în învăţământul primar.
02 – 19 aprilie 2013: Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014 prevede aceasta evaluare.
02 – 19 aprilie 2013: Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltarii psihosomatice a copilului, in scris, parintelui care a solicitat evaluarea.
19 aprilie 2013: Transmiterea, de catre CJRAE Gorj a procesului-verbal in care este înscris rezultatul dezvoltarii psihosomatice a copiilor din judeţul Gorj comisiei judetene.

Prima etapa de înscriere în clasa pregătitoare

01 aprilie 2013: Afişarea, la sediul unitatii de invatamant si al inspectoratului scolar si pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de inscriere in invatamantul primar.
02 – 22 aprilie 2013: Completarea, de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită inscrierea copiilor, zilnic, in intervalul orar 08-20 (luni-vineri), respectiv 08-13 (sâmbăta). Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială.
23 aprilie 2013: Procesarea, de catre comisia nationala, a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat acest lucru in cererea-tip de inscriere.
24 – 26 aprilie 2013: Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti, a cererilor parintilor care solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare si validarea, de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, a listei candidatilor admisi in aceasta faza.
Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor – tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta faza.
29 aprilie 2013: Procesarea, de catre comisia nationala, a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat inscrierea la o alta scoala decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi, din lipsa de locuri si care au exprimat optiunea pentru inscrierea in scoala de circumscriptie in aceasta faza.
29 aprilie 2013: Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar si al unitatilor de invatamant a candidatilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa prima etapa.

A doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare

07 mai 2013: Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborata de inspectoratul scolar.
Informarea MEN, de catre Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, cu privire la procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua.
08 – 17 mai 2013: Depunerea cererii-tip de inscriere, la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa.
Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor.
20 – 23 mai 2013: Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, a cererilor-tip de inscriere depuse de parinti, aplicand procedura specifica elaborata de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile.
Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în aceasta etapă.
24 mai 2013: Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrisi in clasa pregatitoare.
27 – 31 mai 2013: Centralizarea şi soluţionarea, de către inspectoratul şcolar, a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrisi la vreo unitate de învăţământ.
Soluţionarea, de către inspectoratul şcolar, a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.