CCD Gorj si-a lansat oferta de formare continua pentru anul scolar 2013 – 2014


inspectoratul-scolar-judetean-gorjÎn calitate de centru de resurse, de inovaţie şi de expertiză  în formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi a managerilor educaţionali, CCD Gorj şi-a propus  pentru anul şcolar 2013-2014, următoarele obiective generale:

  •  asigurarea calităţii în procesul de formare şi perfecţionare profesională a personalului din învăţământul preuniversitar în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesia didactică, standardele de calitate şi competenţele  profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei;
  •  dezvoltarea profesională şi personală a personalului din învăţământul preuniversitar prin promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.

Casa Corpului Didactic Gorj, principalul furnizor de formare continuă al cărui grup ţintă îl reprezintă cadrele didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar şi-a lansat ieri 25.09.2013 Oferta de formare continuă  pentru anul şcolar 2013-2014.

Acţiunea a avut loc la Colegiul Economic “Virgil Madgearu” din Târgu-Jiu, în prezenţa inspectorului şcolar general adjunct prof. Marius Badea, a directorului Casei Corpului Didactic prof. Ileana Mitelea, a inspectorului şcolar din cadrul compartimentului dezvoltarea resursei umane prof. Popescu Adrian şi a echipei de profesori metodişti ai Casei Corpului Didactic Gorj, prof. Suciu Monica, prof. Gorun Gabriela, prof. Dijmarescu Simona şi Popovici Laurenţiu.

Cu această ocazie s-a desfăşurat şi consfătuirea anuală a responsabililor cu dezvoltarea profesională din unităţile şcolare.

Tematica întâlnirii a avut în vedere următorele aspecte:

1. Prezentarea Raportului de activitate privind formarea continuă şi perfecţionarea în anul şcolar 2012-2013 la nivel judeţean (ISJ Gorj/CCD Gorj) – prof. Mitelea Ileana

2. Repere legislative care vizează domeniul formării continue şi perfecţionării – prof. Popescu Adrian

3. Lansarea Ofertei de formare continuă a CCD Gorj pentru anul şcolar 2013-2014 – prof. Suciu Monica

Nevoile de dezvoltare profesională şi personală a personalului din învăţământul preuniversitar din judeţul Gorj au fost identificate în mare măsură, strategiile şi instrumentele de lucru utilizate în marketing-ul educaţional fiind detaliate în Planul managerial pentru anul şcolar 2013 – 2014 şi au condus la elaborarea şi propunerea spre avizare de către DGMRURS din cadrul MEN a prezentei Oferte de formare a CCD Gorj.

Oferta de formare a fost structurata pe următoarele domenii:

  1. I.       Programe de formare acreditate de catre DGMRURS din cadrul MEN

1.1    Programe de formare acreditate ale CCD Gorj în calitate de beneficiar- 7 programe

1.2    Programe de formare acreditate şi derulate  prin CCD Gorj în parteneriat cu  alte instituţii -7 programe

  1. II.    Programe de formare continua din oferta de programe propuse spre avizare catre DGMRURS din cadrul MEN

2.1     Didactica specialităţii-11 programe

2.2     Management educaţional / instituţional – 9 programe

2.3     Management de proiect -2 programe

2.4     TIC si utilizarea calculatorului -3 programe

2.5     Tehnici documentare în CDI- 1 program

2.6     Educaţia pentru drepturile omului- 4 programe

2.7     Educaţia pentru protecţia mediului -1 program

2.8     Educaţia pentru egalitate de şanse -5 programe

2.9     Educaţie antreprenorială -1 program

2.10  Alte programe – 11 programe, 4 dintre acestea fiind destinate personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar şi alte personae implicate în gestionareare sursei umane din unităţile de învăţământ

Oferta programelor de formare continuă a ţinut cont atât de schimbările promovate de reforma din sistemul de educaţie, cât şi de nevoile de dezvoltare personală şi profesională ale personalului didactic.

Structurarea de tip modular a programelor de formare şi introducerea sistemului de credite profesionale transferabile a permis promovarea unei concepţii metodologice unitare si flexibile a ofertei de formare continuă a cadrelor didactice şi adaptarea acesteia la nevoile concrete.

La programele de formare au acces în egală măsură tot personalul didactic, didactic auxiliar şi cel de conducere îndrumare şi control, oricare ar fi vechimea în învățământ și gradul didactic.

Casa Corpului Didactic Gorj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj se constituie o echipa responsabilă şi competenta privind asigurarea unui învăţământ de calitate în şcolile din judeţul nostru atât printr-o încadrare calificată cât şi o dezvoltare personală şi  profesională a cadrelor didactice.

Identificarea nevoilor de formare realizată de inspectorii de specialitate ai ISJ Gorj prin inspecţii tematice sau speciale, prelucrarea rapoartelor responsabililor cu formarea continuă din unităţile de  învăţământ din judeţul Gorj, au fost de un real sprijin in fundamentarea ofertei de formare a CCD Gorj pentru acest an şcolar.

În anul şcolar 2012-2013, la activităţile de formare continuă, oferite de noi, au participat 3770 cadre didactice şi didactice auxiliare, din cele 5863 existente la nivelul judeţului Gorj.

Şi acum aşteptăm  un număr sporit de solicitări, pe care sperăm să le onorăm. De aceea vom mediatiza prin toate mijloacele oferta noastră de formare continuă, alături de  celelalte activităţi ale instituţiei. O modalitate de a cunoaşte activitatea CCD Gorj, este accesarea site-ului nostru, www.ccdgorj.ro, care va avea în curând o nouă interfaţă, mai atractivă şi mai usor de explorat în asa fel încât vizitatorii să gasească informaţiile dorite.

Monica Suciu-profesor metodist CCD Gorj

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.