Până în 12 iunie 2018 trebuie depuse dosarele pentru gradațiile de merit


 

 

Cadrele didactice din Gorj  care au în vedere obtinerea gradatiei de merit sunt în focul întocmirii dosarelor cerute de Metodologie.  Ca si anul precedent, va putea participa la concurs inclusiv personalul didactic auxiliar cu o vechime în învãtãmânt de cel putin 5 ani si performante în activitate. Cei interesati trebuie sã-si depunã dosarele în perioada 21 mai – 12 iunie 2018, iar pe 27 iulie Inspectoratul Scolar Judetean Gorj va afișa rezultatele. Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2018 și reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază deținut. Profesorii care vor sã obțină gradația sunt punctați si dacă se implică în implementarea programului “Scoala dupã scoalã”, anul acesta existând mai multe diferențe în ceea ce privește criteriile de evaluare comparativ cu anul trecut.

“Ca elemente de noutate față de sesiunea de concurs 2017, menționăm creșterea punctajelor pentru anumite criterii de evaluare (performante dovedite în pregătirea preșcolarilor si elevilor distinși la olimpiade si concursuri școlare, participarea – în calitate de autor/coautor – la elaborarea de manuale școlare si alte resurse educaționale, rezultate deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor/elevilor din categorii dezavantajate), precum si stabilirea unui punctaj minim de 65 de puncte dintr-un total de 110 de puncte posibile pentru acordarea gradației de merit”, a anunțat MEN. Gradația de merit se acordã prin concurs pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul ISJ Gorj. Gradația de merit se atribuie pe o perioadã de 5 ani, potrivit Legii Educatiei. La concurs pot să participe profesorii cu vechime de cel puțin 5 ani, evaluați cu calificativul “Foarte bine” în fiecare an școlar, fãrã sancțiuni disciplinare sau penale “în perioada pentru care se realizează evaluarea” și care au performanțe. La concurs poate sã ia parte si personalul didactic auxiliar cu vechime de cel puțin 5 ani, cu performante în activitate, în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2017, si calificativul “Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată, fãrã sanctiuni disciplinare sau penale.

Calendarul Concursului pentru acordarea gradatiilor de merit – sesiunea 2018

14 mai 2018 Inspectoratele scolare stabilesc numãrul gradațiilor de merit.
15 – 18 mai 2018 Inspectoratele comunicã scolilor fisele de evaluare, numãrul gradatiilor de merit si punctajul minim pe categorii de personal si pe discipline.
21 mai – 12 iunie 2018 Depunerea, de cãtre candidati, a dosarelor la secretariatul scolii, si realizarea aprecierii sintetice asupra rezultatelor candidatului, în consiliul profesoral.
12 – 15 iunie 2018 Depunerea dosarelor care contin documentele justificative la secretariatul inspectoratului scolar.
18 – 29 iunie 2018 Analiza dosarelor de cãtre inspectorul scolar care coordoneazã disciplina si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate.
2 – 13 iulie 2018 Verificarea dosarelor si acordarea punctajelor de cãtre comisia de evaluare.
16 – 17 iulie 2018 Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluãrii, de cãtre consiliul de administratie al inspectoratului scolar.
18 iulie 2018 Afisarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluãrii la avizierul inspectoratului scolar.
19 – 23 iulie 2018 Depunerea contestatiilor.
24 – 26 iulie 2018 Solutionarea contestatiilor.
27 iulie 2018 Afisarea rezultatelor finale la inspectoratele scolare.
30 iulie 2018 Înaintarea la Ministerul Educatiei a listelor cu personalul didactic validat în vederea acordãrii gradatiei de merit.
30 august 2018 Emiterea ordinului ministrului educatiei.

Repartizarea gradațiilor la Gorj

Personal de conducere, îndrumare și control – 15 locuri

Personal didactic:
Educatori/profesori pentru învățământul preșcolar – 24 locuri
Învățător/profesor pentru învățământul primar – 26 locuri
Limba și literatura română+limba latină – 15 locuri
Profesor documentarist – 1 loc
Limbi moderne – 16 locuri
Istorie – 4 locuri
Științe socio-umane – 3 locuri
Religie – 5 locuri
Geografie – 4 locuri
Matematică – 17 locuri
Informatică – 5 locuri
Fizică – 10 locuri
Chimie – 7 locuri
Biologie – 2 locuri
Educație muzicală + educație plastica – 6 locuri
Educație fizică și sport – 7 locuri (2 performanta, 5 înv. de masă)
Palatul Copiilor și Cluburi ale elevilor – 3 locuri
Învățământ special – 7 locuri
Discipline tehnice – 15 locuri
Maistri-instructori/profesori pentru instruire practică – 2 locuri

Personal Didactic Auxiliar:

Administrator financiar – 3 locuri
Administrator patrimoniu – 3 locuri
Secretar – 4 locuri
Informatician – 2 locuri
Bibliotecar – 1 loc
Tehnician – 1 loc
Mediator școlar – 1 loc
Corepetitor – 1 loc

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.