Școala începe în 14 septembrie 2020 cu un nou Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar(ROFUIP)


Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar a fost publicat în Monitorul Oficial în această săptămână. Documentul modifică fostul regulament cadru, adoptat în 2016. A fost redus numărul comisiilor permanente din școală, de la 7 la 5. Au fost introduse o serie de reguli noi pentru adaptarea funcționării școlilor și grădinițelor la situația actuală, generată de pandemie.

Cele mai importante modificări aduse de noul ROFUIP, adoptat prin OMEC 5447/31 august 2020.

Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică și cea pentru programe și proiecte educative au fost eliminate din Regulament. Au rămas doar 5 comisii permanente, iar acestea sunt: Comisia pentru curriculum; Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; Comisia pentru controlul managerial intern; Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.

O altă noutate este adăugarea în definiția unității de învățământ cu personalitate juridică a obligativității ca instituția să aibă “domeniu web”.

Regulile noi pentru suspendarea cursurilor, introduse de noul ROFUIP prevăd eliminarea sindicatelor din circuitul de consultare pentru suspendarea cursurilor la nivel regional sau național. Noua prevedere arată că suspendarea se face prin ordin al ministrului, ca urmare a decizie Comitetului pentru Situații de Urgență.

Prima modificare este eliminarea consiliului profesoral din procedura de numire a diriginților: adică aceștia vor fi “numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație”, nu și prin consultarea consiliului profesorial cum era până acum.

Nu mai pot fi numite ca profesori diriginți și cadrele didactice din centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică, această posibilitate fiind eliminată din noul Regulament.

Diriginții fac “planificarea activităților conform proiectului de dezvoltare instituțională” doar anual, nu și semestrial cum era în vechiul ROFUIP.

Pe lângă activitățile de suport educațional și consiliere pe care le face în continuare în timpul orelor de curs, dirigintele primește o nouă sarcină, să facă acele activități și în afara orelor de curs.

“Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională sunt obligatorii și sunt desfășurate de profesorul diriginte astfel:

a) în cadrul orelor din aria curriculară consiliere și orientare;

b) în afara orelor de curs, în situația în care în planul cadru nu este prevăzută ora de consiliere și orientare. În această situație, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care se vor desfășura activitățile de suport educational, consiliere și orientare profesională, care va fi adus la cunoștință elevilor, părinților și celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu aprobarea directorului unității de învățământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezență”, prevede Ordinul 5447/2020.

Ședințele cu părinții rămân cu o periodicitate lunară, în noul Regulament, dar acestea pot avea loc și online în situații de calamitate sau pandemie.

În plus, la întâlnirile individuale ale dirigintelui cu părinții poate participa și elevul: “întâlnirea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali poate fi și individuală în cadrul uneia sau mai multe consultații săptămânale în conformitate cu o programare stabilită în prealabil, iar la această întâlnire, la solicitarea părintelui sau a dirigintelui, poate participa și elevul”, mai scrie în OMEN.

În privința atribuțiilor dirigintelui, acesta a a primit o nouă sarcină: organizează și coordonează și “activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ și în afara acesteia, inclusiv activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului“. 

.

”.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.