Posturile de directori de școli scoase la bătaie de ISJ Gorj


Deoarece în 9 ianuarie 2021 încetează contractul de management educațional al directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar din Gorj care au promovat concursul organizat în toamna anului 2016, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj organizează o nouă sesiune de selecție pentru funcțiile de conducere care se vor vacanta. Termenul limită pentru transmiterea candidaturilor este 30 decembrie 2020. Numirea cadrelor didactice în funcțiile de director și director adjunct care urmează să se vacanteze se va face în baza Procedurii operaționale aprobate de Consiliul de administrație al IȘJ Gorj și a OMEC nr. 5259/2019.

Conform listelor publicate pe site-ul IȘJ Gorj, începând cu data de 9 ianuarie 2021, se vor vacanta 86 de funcții de director și director adjunct în unitățile de învățământ din județ. Potrivit prevederilor legislative, pot candida pentru ocuparea uneia dintre aceste funcții persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea ,,Pedagogia învățământului primar și preșcolar, sunt membre ale Corpului național de experți în management educațional, sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II în învățământ sau au dobândit titlul științific de doctor, dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativul ,,Foarte bine” acordat în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației și Cercetării ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice MEC, nu au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului și nici în anul școlar în curs, în care au funcționat sau funcționează efectiv la catedră, nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, nu au avut statutul de ,,lucrător al Securității” sau ,,colaborator al Securității”, au avizul consiliului de administrație al unității de învățământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământul profesional și tehnic și au o pondere majoritară a învățământului dual, au avizul eliberat de asociațiile/fundațiile/federațiile/centrele/planurile care gestionează pluralismul educațional la nivel național, recunoscute de Comisia Națională pentru Alternative Educaționale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat sau particular care școlarizează preponderent alternative educaționale.


Potrivit Procedurii operaționale aprobate de Consiliul de administrație al IȘJ Gorj, candidații la funcțiile de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar vor transmite online, până la data de 30.12.2020, pe adresa de e-mail management_institutional@isjgorj.ro, un dosar care conține următoarele documente: cerere de înscriere, CV model Europass, scrisoare de intenție, acord pentru detașare în interesul învățământului pentru funcția de director/director adjunct, acord prelucrare date cu caracter personal. Directorii și directorii adjuncți cărora le expiră contractul de management educațional vor depune și Raportul de autoevaluare al activității manageriale pentru cei patru ani de mandat. Selecția pentru ocuparea funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar, temporar vacante, prin detașare în interesul învățământului, constă în două probe, analiza curriculumului vitae și analiza scrisorii de intenție, și se va desfășura conform următorului calendar: 5 – 7 ianuarie – analiza documentelor depuse pentru funcțiile de conducere, 7 ianuarie – validarea rezultatelor în consiliul de administrație al IȘJ Gorj și afișarea acestora, 8 ianuarie – emiterea deciziilor și transmiterea lor.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.