Peste 3500 de elevi gorjeni în Evaluarea Naţională


 

Europa 382Evaluarea Natională 2014 începe luni, 23 iunie, cu examenul scris la Limba si literatura română şi va continua miercuri, 25 iunie 2014, cu proba de Matematică. Absolventii de clasa a VIII-a trebuie să fie in sălile de examen până la ora 8:30, proba începe la ora 9:00 şi durează 2 ore. Acesta este al treilea an în care elevii vor susţine examenul de Evaluare Naţională in clase supravegheate video. În Gorj examenul se susţine în 87 de centre de examen şi în trei centre de evaluare: Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru”, Colegiul Tehnic “Henri Coandă” şi Colegiul Auto “Traian Vuia”.

 

Calendar

23 iunie Limba si literatura romana – proba scrisa
24 iunie Limba si literatura materna – proba scrisa
25 iunie Matematica – proba scrisa
27 iunie Afisarea rezultatelor (pana la ora 16:00)
27 iunie Depunerea contestatiilor (orele 16:00 – 20:00)
28 iunie – 30 iunie Rezolvarea contestatiilor
1 iulie Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii

 

Acesta este al treilea an în care elevii vor susţine examenele Evaluării Naţionale în săli supravegheate video. Potrivit ordinului de ministru privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014, anul acesta vor fi „camere funcţionale de supraveghere video” în salile de examen, dar şi în sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi în sălile în care se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise.

Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Atat candidaţii proveniţi din învăţământul de stat, cât şi cei din învăţământul particular au dreptul să susţină Evaluarea Naţională fără taxă. Fiecare examen din cadrul Evaluarii Naţionale are o limită de timp de 120 de minute.

Subiectele pentru Evaluarea Naţională sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale. Potrivit metodologiei, subiectele de examen trebuie „sa fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele pentru Evaluarea Naţională”, să aibă un nivel mediu de dificultate şi să permită rezolvarea lor în 120 de minute.

În sălile de examen, elevii sunt asezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică. Pe uşa fiecărei săli de examen va fi afişată lista cu numele elevilor repartizaţi în sala respectivă, precum şi avertismentul că intrarea în examen cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, fraudă sau tentativă de fraudă atrag eliminarea din sală şi acordarea notei 1 la lucrarea respectivă.

Examenele scrise pentru Evaluarea Nationala incep la ora 9:00, moment in care se deschid plicurile sigilate care conţin varianta de subiecte multiplicaăa, în fiecare sală în care se susţine examenul. Accesul elevilor în săli este permis, cel mai tarziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise.

Supravegherea este asigurată, pentru fiecare sală, de doi asistenţi, cadre didactice de altă specializare decât cea corespunzătoare disciplinei la care se sustine proba.

Fiecare elev primeste o coala de hartie tipizata, pe care isi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea in care sunt trecute în actul de identitate şi completează lizibil celelalte date de pe colţul ce urmeaza a fi lipit. Colţul colii tipizate este lipit, după distribuirea subiectelor în săli, numai dupa ce asistenţii din sali au verificat completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce acestia semneaza in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata.

Colturile lucrărilor sunt lipite numai dupa ce elevii au inceput sa scrie pe foaie rezolvarea subiectelor. Elevii primesc atatea coli tipizate si ciorne marcate cu stampila scolii cate le sunt necesare. Acestia completeaza, pe fiecare dintre colile tipizate utilizate, datele personale, in coltul care urmeaza sa fie lipit. Pentru lipirea coltului lucrarii se foloseste lipici sau acelasi tip de etichete autocolante, pentru toti elevii din unitatea de invatamant. Durata fiecărui examen este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de către fiecare elev.

Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra in sala si niciun elev nu poate parasi sala, decat dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Elevii care nu se afla in sala in momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai sustine Evaluarea Nationala in sesiunea respectiva. In cazuri exceptionale, daca un elev se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre asistenti, pana la inapoierea in sala de clasa. In aceasta situatie, timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit.

Pentru rezolvarea subiectelor de examen, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la disciplina Matematica, elevii pot sa utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, in timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile distribuite de catre asistenti.

Elevii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala. In cazul in care unii elevi, din diferite motive – corectari numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere – doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de catre asistenti in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc, mentionandu-se pe ele „Anulat” si se semneaza de catre cei doi asistenti.

În timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, asistentii nu au voie sa le dea elevilor nicio indicatie referitoare la rezolvarea subiectelor, nu discuta intre ei si nu rezolva subiectele. De asemenea, nu permit nici unei alte persoane sa dea candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor, sa furnizeze acestora materiale care contin rezolvarea partiala sau integrala a subiectelor. Unul dintre asistenti sta in fata clasei, celalalt in spatele clasei si nu au alte preocupari in afara de supraveghere, se arata in metodologie.

Elevilor li se interzice sa intre in clasa cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare. In cazul in care elevii nu respecta aceste dispozitii metodologice, vor fi eliminati din examen, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu, si vor fi notati cu nota 1. In situatia in care frauda este dovedita dupa evaluarea lucrarii, nota obtinuta prin frauda se anuleaza si se inlocuieste cu nota 1.

Metodologia mai prevede ca asistentii nu le permit elevilor sa comunice in niciun fel intre ei sau cu exteriorul si nici sa schimbe intre ei lucrarile sau ciornele.

După ce isi incheie lucrarile, elevii numeroteaza foile sub indrumarea asistentilor, numai cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, indicand pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, daca elevul a scris in total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar cateva randuri, partea nescrisa fiind barata de catre asistenti. Dupa incheierea numerotarii, elevii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini.

La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrarile in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Trei elevi raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.

În cazul in care un candidat refuza sa predea lucrarea scrisa, acest lucru se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenti si atrage dupa sine eliminarea candidatului din examen. Candidatii aflati in aceasta situatie nu vor fi notati la lucrarea respectiva, nu vor mai putea participa la probele urmatoare, vor fi mentionati in lista finala ca „eliminati” si nu li se va incheia media la Evaluarea Nationala. Ciornele si lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează în unitatea de învăţământ.

Evaluarea lucrărilor de examen se efectueaza de catre doi profesori evaluatori, care lucreaza, in mod obligatoriu, in sali separate, stabilite de presedintele comisiei, se arata in metodologie.

Evaluarea lucrărilor se face cu respectarea stricta a baremului unic de evaluare si de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordandu-se 90 de puncte pentru raspunsurile corecte si complete si 10 puncte din oficiu. Dupa evaluare, fiecare profesor stabileste nota prin impartirea la 10 a punctajului obtinut de elev, fara rotunjire, si o trece pe lucrare.

În cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculeaza si se trece pe lucrare nota finala, calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Aceasta nota este cea care se va lua in calcul pentru media de admitere in clasa a IX-a.

În cazul in care diferenta intre notele acordate de catre cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectata de alti doi profesori evaluatori, stabiliti de presedintele comisiei, iar nota acordata de acestia va fi nota finala. Nota finala se trece pe lucrare si se semneaza de presedintele comisiei din centrul zonal de evaluare.

Metodologia prevede-lucru accentuat în aceste zile de ministrul Remus Pricopie- că se interzice cu desăvârşire colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor fonduri materiale sau băneşti de la elevi, de la părinţii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul elevilor, fonduri care au ca destinaţie asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din unităţile de învăţământ sau din centrele zonale de evaluare.

Parintii elevilor care sustin examenele pot cere comisiei judetene de organizare a Evaluarii Nationale să vadă lucrarea de examen a propriului copil, dar numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării sau a lucrarilor, elevul trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte sau de un reprezentant legal. Ordinul Ministerului Educatiei privind organizarea şi desfăşurarea evaluarii nationale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014 prevede ca solicitarea de vizualizare a lucrării de către elev si părinţi nu poate conduce la reevaluarea sau la modificarea notelor acordate lucrării.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.