Au început înscrierile la Titularizare


colegiul-tehnic-nr-2S-a dat  startul înscrierilor la examenul naţional de Titularizare 2015. Cei care doresc să susţină acest examen sunt aşteptaţi să-şi depună dosarele de înscriere la Colegiul Tehnic Nr.2 Târgu-Jiu. Termenul limită de depunere a dosarelor, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2015, este 19 mai.

Potrivit unui anunţ făcut de reprezentanții Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Gorj, înregistrarea dosarelor candidaţilor se  face în intervalul orar 10:00 – 15:00. Acestea trebuie să conţină mai multe documente: cerere tip; copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic); absolvenţii promoţiei 2015 vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic, precum şi avize/atestatele deţinute (atestat învăţământ special, atestat step by step, aviz culte pentru religie, aviz învăţământ particular); copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele); copie de pe actul de titularizare în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul); decizia inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul); copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul; adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul); copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor; avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte că sunt apţi pentru a preda în învăţământ; declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu au fost îndepărtaţi din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nu li s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. În cazul titularilor, dosarul trebuie să conţină şi o adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu), avizul pentru detaşare de la unitatea/unităţile de învăţământ la care cadrul didactic este titular şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2005 – 31.08.2015 (dacă este cazul). Următoarea etapă este cea a validării fişelor de înscriere prin semnătură de către candidaţi, etapă ce se va desfăşura în perioada 20 – 25 mai, în intervalul orar 10:00 – 15:00, respectiv 9 – 13 iulie pentru absolvenţii promoţiei 2015.

Potrivit Calendarului de desfăşurare a examenului, până pe 26 mai, vor fi afişate lista candidaţilor înscrişi şi graficul privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă, care se vor desfăşura în perioada 27 mai – 26 iunie. Proba scrisă este programată pe 15 iulie; rezultatele vor fi afişate până pe 20 iulie, iar contestaţiile vor putea fi depuse în perioada 20 – 21 iulie. Rezultatele finale ale examenului de titularizare vor fi afişate în cursul zilei de 24 iulie.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.