Apel al USLI Gorj pentru decontarea cursurilor de formare ale profesorilor


Huica 1Potrivit lui Constantin Huică, liderul  Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, a adus în discuție pentru Revista ȘCOALA GORJEANĂ și cadrele didactice din județul Gorj câteva aspecte referitoare la formarea profesionala a personalului din invatamantul preuniversitar de stat.

Conform dispozitiilor art.  194  din Legea 53/2003-Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, (1) „angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii, dupa cum urmeaza:

  1. a) cel putin o data la 2 ani, daca au cel putin 21 de salariati;
  2. b) cel putin o data la 3 ani daca au sub 21 de salariati.

(2) Cheltuielile cu participarea la programele  de formare profesionala, asigurata in conditiile de mai sus, se suporta de angajatori. ”

Conform dispozitiilor art. 195 din Legea 53/2003-Codul Muncii „(1)anagajatorul persoana juridrica care are mai mult de 20 de slariati elaboreaza anual si aplica planuri de formare profesionala, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor

(2) Planul de formare profesionala elaborat devine anexa la contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate.”

Conform art. 245 alin. 6 din L.1/2011-Legea educatiei nationale „personalul didactic, precum si personalul de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar este obligat sa participe periodic la programe de formare continua, astfel incat sa acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovarii examnului de definitivare in invatamant, minimum 90 de credite profesionale transferabile. ”

Mai mult, OMECTS 5561/2011 de aprobare a Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar precizează la art. 84 ”Cheltuielile cu formarea continuă a personalului se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, în cadrul finanțării de bază, în conformitate cu prevederile art. 104 alin (2) punctul b) din Legea educației naționale nr. 1/2011.”, iar la art. 85 (1) Utilizarea bugetului alocat formării continue/ perfecționării cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar, în baza costului standard per elev/preșcolar, se realizează pe baza analizei numărului de inspecții curente și speciale planificate în anul bugetar respectiv, a numărului de cadre didactice planificate să participe la formarea continuă pentru acumularea de credite la fiecare interval consecutiv de 5 ani, la programele din oferta caselor corpului didactic avizată de MECTS, și la alte programe – în concordanță cu obiectivele stabilite în domeniul dezvoltării resurselor umane.”

Coroborand prevederile legale mai sus mentionate, retinem urmatoarele:

  1. Angajatorii au obligatia de a asigura formarea profesionala a personalului, obligatie care este imperativa conform  legii, nu alternativa.
  2. Formarea profesionala se desfasoara in baza planurilor anuale de formare profesionala, elaborate cu consultarea sindicatului, acestea devenind anexa la contractul colectiv de munca.
  3. Elaborarea planurilor de formare profesionala trebuie sa aiba la baza nevoia de formare identificata la nivelul unitatii, astfel incat sa fie asigurata acumularea a 90 de credite transferabile pentru personalul didactic, corespunzatoare fiecarui interval de 5 ani.
  4. Cheltuielile ocazionate de participarea la programele de formare cuprinse în planurile de formare se suporta de catre unitate, aceasta avand obligatia de a cuprinde in buget sumele necesare.

Neindeplinirea de catre angajator a obligatiilor privind formarea profesionala constituie abateri la disciplina muncii si implicit neindeplinirea obligatiilor stabilite de lege in sarcina sa, ceea ce ar putea conduce la sanctionarea angajatorului de catre ITM.

Având in vedere aceste aspecte,  va rugam sa faceti demersurile necesare care va revin pentru indeplinirea obligatiilor stabilite in sarcina dumneavoastra, conform prevederilor legale in vigoare şi alocarea in bugetul anului 2017 a sumelor  pentru perfecţionare profesională.

   

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.