171 de gradații de merit pentru învățământul gorjean în 2017


Comisia Paritară de la nivelul învățământului gorjean a stabilit la 171 numărul de gradații acordate în acest an școlar, practic aproape o dublare față de anul școlar precedent când au existat doar 94. Selecția din acest an ar putea fi ultima în această formulă, Ministerul Educației intenționând să mărească numărul de gradații dar să reducă numărul de ani pentru care se acordă.Începând de săptămâna viitoare, candidații care îndeplinesc condițiile necesare pentru participarea la concursul de acordare a gradațiilor de merit își pot depune dosarele.

Potrivit site-ului ISJ Gorj, numărul de gradații de merit, sesiunea 2017, repartizate și aprobate pe posturi și discipline este următorul:

 • Personal de conducere, îndrumare și control- 18 locuri
 • Educatori/profesori pentru învățământul preșcolar- 9 locuri
 • Învățător/profesor pentru învățământul primar- 14 locuri
 • Limba și literatura română+limba latină- 12 locuri
 • Limbi moderne- 14 locuri
 • Istorie- 4 locuri
 • Științe socio-umane- 2 loc
 • Religie- 5 locuri
 • Geografie – 4 locuri
 • Matematică- 12 locuri
 • Informatică- 5 locuri
 • Fizică- 6 locuri
 • Chimie- 5 locuri
 • Biologie- 5 locuri
 • Educație muzicală+educație plastica- 6 locuri
 • Educație fizică și sport- 12 locuri(3 performanta, 9 înv. de masă)
 • Palatul Copiilor și Cluburi Școlare- 2 locuri
 • Învățământ special- 4 locuri
 • Discipline tehnice- 12 locuri
 • Maistri-instructori/profesori pentru instruire practică- 3 locuri
 • Personal Didactic Auxiliar:
 • Administrator financiar- 2 locuri
 • Administrator patrimoniu- 1 loc
 • Secretar- 5 locuri
 • Informatician- 5 locuri
 • Bibliotecar- 1 loc
 • Pedagog- 1 loc
 • Laborant- 2 locuri

Cu o întârziere foarte mare față de anul trecut, în aprilie-iunie 2017 se desfășoară procesul specific de acordare a gradațiilor. Astfel, în perioada 3-7 aprilie 2017 avem comunicărea fișelor de evaluare, a numărului gradațiilor de merit și a punctajului minim pe categorii de personal și pe discipline de învățământ de către inspectoratul școlar în teritoriu. Pentru întocmirea și depunerea, de către candidați, a dosarelor și obținerea avizelor la nivelul unității de învățământ a fost rezervată perioada 7 aprilie – 5 mai 2017.

Dosarele care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului vor fi depuse la secretariatul/registratura inspectoratului școlar în perioada 8 – 12 mai 2017, urmând ca în intervalul 9 – 26 mai acestea să fie analizate de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ. Verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit se va face în perioada 29 mai – 21 iunie 2017, iar lista cu punctajele acordate în urma evaluării va fi afișată la avizierul ISJ Gorj  până la data de 27 iunie 2017. Pentru depunerea contestațiilor este rezervată perioada 29 – 30 iunie 2017, urmând ca soluționarea acestora să se facă în perioada 3 – 5 iulie. Rezultatele finale ale concursului vor fi validate până la data de 7 iulie 2017, iar listele cu personalul didactic din unitățile de învățământ validat în vederea acordării gradației de merit vor fi înaintate la Ministerul Educației Naționale în perioada 10 – 11 iulie 2017.

Potrivit Metodologiei de acordare a gradației de merit,  la concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa: personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin patru ani, cu calificativul ”Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată și performanțe deosebite în inovare didactică, în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, în integrarea copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă, în progresele școlare ale elevilor în risc de abandon școlar, în inițierea și managementul unor proiecte școlare care au condus la consolidarea culturii școlare centrate pe progres, cooperare și incluziune. La concurs mai poate participa și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin patru ani, cu performanțe în activitate și calificativul ”Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată. Personalul didactic din învățământ care beneficiază de gradație de merit până la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs. Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2011 – 31 august 2016, au îndeplinit și funcții de conducere, de îndrumare și control pot participa la concurs fiecare personal didactic de conducere, de îndrumare și control, fiecare personal didactic de predare, iar evaluarea se va realiza conform grilei specifice opțiunii exprimate în scris la depunerea dosarului. Potrivit prevederilor în vigoare, cuantumul gradației de merit se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază pentru fiecare beneficiar în parte. Numărul maxim de gradații care pot fi acordate reprezintă 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control existente la nivelul inspectoratului școlar.

Așa cum a informat ȘCOALA GORJEANĂ, Metodologia amintită prevede că în evaluarea dosarelor candidaților vor luate în calcul patru criterii majore al căror punctaj maxim însumat reprezintă 100 de puncte: activități complexe cu valoare instructiv-educativă (70 de puncte), performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială (10 puncte), activităţi extracurriculare şi implicarea în proiecte (15 puncte) și contribuția la dezvoltarea instituțională (5 puncte). Astfel, în cadrul criteriului activităților complexe cu valoare instructiv-educativă vor fi punctate și rezultatele deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor din medii dezavantajate, cu cerinţe educaţionale speciale și cu alte dificultăți de învățare, precum și inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres în învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale. De asemenea, se pot acorda puncte pentru inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele în regim simultan, pentru progres în învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale. Suplimentar, în cadrul criteriului privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială a fost introdus un nou indicator: elaborarea/ susținerea de programe de formare sau de dezvoltare profesională inovatoare pentru cadrele didactice care lucrează cu preșcolari/elevi aparținând grupurilor dezavantajate/vulnerabile.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.