Metodologia nouă de recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile pentru cadrele didactice


Cadrele didactice au termen până pe 15 noiembrie 2020 pentru a solicita echivalarea în credite profesionale transferabile a programelor de formare continuă la care au participat. Aceasta este doar una dintre modificările pe care le aduce noua Metodologie de recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile pentru cadrele didactice, aprobată prin Ordinul nr. 5.967 din 6 noiembrie 2020.

Personalul didactic, precum și personalul de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar are obligația de a participa la diferite forme de organizare a formării continue, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile. Potrivit noii metodologii, fiecare cadru didactic trebuie să solicite unității de învățământ în care este încadrat o adeverință din care să rezulte că în ultimul interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, în condițiile legii, îndeplinește condiția de formare continuă privind acumularea a minimum 90 de credite profesionale transferabile. Acumularea de 90 de credite profesionale transferabile se realizează prin participare la programe de formare continuă și prin recunoașterea rezultatelor învățării în contexte formale, nonformale și informale. În situația în care a acumulat numărul minim de credite profesionale transferabile, cadrul didactic are dreptul să solicite eliberarea de către unitatea de învățământ în care este încadrat a unei adeverințe privind echivalarea/recunoașterea creditelor profesionale transferabile. ,,Pentru fiecare cadru didactic se consideră îndeplinite de drept condițiile de formare continuă privind acumularea a 90 de credite profesionale transferabile, pentru următoarele forme de organizare a formării continue, finalizate în intervalul consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, în următoarele situații: obținerea, în intervalul respectiv, a gradului didactic II sau a gradului didactic I; absolvirea de către personalul didactic din învățământul preuniversitar, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de master în domeniul de specialitate sau în domeniul Științe ale educației; absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Științe ale educației; absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program de conversie profesională a cadrelor didactice în învățământul preuniversitar; obținerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care atestă obținerea de competențe de predare a unei alte discipline, în învățământul preuniversitar”, se precizează în document. În ceea ce privește condițiile de acumulare a creditelor, noua metodologie prevede: ,,Se echivalează cu un număr variind între 30 și 60 de credite profesionale transferabile, potrivit standardelor de formare continuă, absolvirea în intervalul de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră a unui program de studii postuniversitare într-un domeniu diferit de domeniul de specialitate, în domeniul de specialitate sau în domeniul Științe ale educației. Pentru personalul didactic care a finalizat programe speciale, casa corpului didactic poate acorda până la 15 credite profesionale transferabile, prin recunoaștere și echivalare, potrivit unei proceduri specifice aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, și eliberează adeverințe care certifică numărul de credite acordate. Se pot acumula minimum 90 de credite profesionale transferabile din programe de formare continuă acreditate de Ministerul Educației și Cercetării, după formula: cel puțin 50% credite profesionale transferabile din programe în domeniul specialității sau Științe ale educației și cel mult 50% credite profesionale transferabile din programe din alte domenii didactice”.

În perioada 1 septembrie-15 noiembrie, personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control depune la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv cererea și un dosar care va conține copii în conformitate cu originalul ale diplomelor/ atestatelor/adeverințelor care certifică participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile, validate prin semnătura solicitantului. La nivelul fiecărei unități de învățământ se constituie, anual, prin decizie a directorului, o comisie pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue menționate mai sus, comisie formată din directorul unității de învățământ, un cadru didactic titular și un profesor metodist de la casa corpului didactic.
Această comisie își va desfășura activitatea în intervalul 15 noiembrie-15 ianuarie al fiecărui an școlar și analizează dosarele personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control care solicită echivalarea. Tot referitor la această comisie, în noua metodologie mai este prevăzută și posibilitatea ca ea să își desfășoare activitatea în sistem online, în situația limitării sau suspendării activităților didactice, în perioada stării de alertă/urgență. După finalizarea analizării dosarelor, rezultatele evaluării sunt validate de consiliul de administrație al unității de învățământ.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.