Peste 160 de posturi de directori de școli din Gorj scoase la concurs în octombrie-noiembrie 2015


DSC00106Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a publicat în 7 septembrie 2015 proiectul de Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitare cu personalitate juridică. În proiect se precizează că examenul ar urma să se desfăşoare în octombrie – noiembrie, respectiv martie – aprilie, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care doresc să participe.

Potrivit proiectului de Metodologie, la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au absolvit cu diplomă studii universitare de licență; sunt membre ale corpului național de experți în management educațional; sunt titulare în învățământul preuniversitar, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor și o vechime în învățământul preuniversitar de cel puţin patru ani; dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul “Foarte bine” în ultimii trei ani consecutivi şi nu au fost sancţionate disciplinar în ultimele 12 luni anterioare înscrierii la concurs; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; nu au desfășurat activități de poliție politică. Concursul se organizează de către Inspectoratul Școlar, de regulă în perioada octombrie-noiembrie, respectiv martie-aprilie. Graficul de desfăşurare se stabileşte de fiecare inspectorat şcolar şi se comunică Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Inspectoratul şcolar are obligaţia de a anunţa, în presa locală şi centrală, organizarea concursului, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de prima zi a sesiunii de concurs şi, de asemenea, prin afişare la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, a listei funcţiilor de conducere pentru care se organizează concurs, precum şi a informaţiilor referitoare la înscrierea şi participarea la concurs a candidaţilor. Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar are caracter public, exceptând timpul alocat probei scrise. Probele de concurs vor fi înregistrate audio-video, după caz.

Metodologia mai prevede şi că, în urma promovării concursului, directorul încheie, pe o perioadă de 4 ani, contract de management administrativ-financiar cu primarul/primarul de sector al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv preşedintele consiliului judeţean pe raza căreia se află unitatea de învăţământ şi contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general. În situaţia în care persoanele numite în funcţiile de director/director adjunct au mai puţin de 4 ani până la împlinirea vârstei legale de pensionare, contractele de management administrativ-financiar şi educaţional se încheie până la data îndeplinirii condiţiilor legale de pensionare. Cadrele didactice numite în funcţiile de director şi director adjunct au drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe perioada în care îndeplinesc aceste funcţii. În cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.

„Dacă o persoană doreşte să candideze pentru funcţia de director sau director adjunct la mai multe unităţi de învăţământ, aceasta trebuie să depună câte un dosar pentru fiecare post pentru care candidează. Candidaţii reuşiţi pe mai multe posturi, vor înainta, în scris, comisiei de concurs, opţiunea pentru o singură unitate de învăţământ, în termen de două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor contestaţiilor la ultimul concurs susţinut. După exprimarea opţiunii scrise, fiecare post rămas vacant va fi ocupat de următorul candidat admis. Dacă nu există un alt candidat admis, concursul se reprogramează”, prevede proiectul.

Totodată, în cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, conducerea interimară va fi asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

Acelaşi proiect mai prevede că la desfăşurarea concursului pentru funcţiile de director şi de director adjunct sunt invitaţi să participe în calitate de observatori: câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative din învăţământul preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ. Pentru unităţile de învăţământ în care nu există organizaţie sindicală, participă cu statut de observator un reprezentant al salariaţilor de la unitatea de învăţământ pentru care se organizează concursul, ales în consiliul profesoral, prin vot secret, cu majoritate simplă.

La concurs mai poate participa ca observator reprezentantul Consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ pentru care se organizează concursul. Concursul constă în analiza şi evaluarea curriculum-ului vitae, punctajul maxim acordat de fiecare membru al comisiei, independent, la aceasta probă, fiind de 10 puncte, un interviu cu întrebări de legislaţie şcolară, şi o probă scrisă de management educaţional.

În cazul egalităţii de punctaj, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Pentru unităţile de învăţământ cu filieră tehnologică, este declarat „promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocaţională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unităţii de învăţământ. „Numirea în funcţiile de director şi de director adjunct pentru unităţile de învăţământ de stat cu personalitate juridică, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, centrele de excelenţă, centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor se realizează prin decizie a inspectorului şcolar general, pentru o perioadă de 4 ani”, precizează proiectul.

Adrian Constantin Popescu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.