EXCLUSIV Programa Olimpiadei de Istorie din anul şcolar 2015-2016


                                                             

DSC00193

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a publicat recent, pe site-ul de specialitate, programa Olimpiadei de Istorie şi Regulamentul de desfăşurare al acesteia. Le prezentăm şi noi pentru iubitorii de istorie:

A.ISTORIA ROMÂNILOR

1.CLASA a VIII-a

Competențe specifice:

2.1. /2.4. Rezolvarea unor situaţii-problemă,prin utilizarea adecvata a surselor istorice referitoare la fapte din istoria românilor, desfăşurate în Antichitate, în Evul Mediu, în epoca modernă și în secolul al XX-lea;

3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice;

3.4. /3.9. Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Evul Mediu, în epoca modernă și în secolul al XX-lea, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite;

3.5. /3.10 Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, în epoca modernă și în secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice;

Conţinuturile asociate competenţelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a VIII -a, aprobată prin OMEC 5097/2009. La toate etapele nu este recomandată bibliografie. Subiectele vor fi realizate în funcţie de parcurgerea tematicii din această programă şi în raport de etapele desfăşurării acesteia.

Ele sunt repartizate astfel:

Etapa pe şcoală:

 • Civilizaţii preistorice.
 • Geto-dacii şi contactele cu lumea mediteraneană.
 • Regalitate şi religie.
 • Integrarea geto-dacilor în lumea romană.
 • Romanitate şi creştinism.
 • Formarea poporului român şi a limbii române.

 

Etapa locală/sector Municipiul București:

 • Civilizaţii preistorice.
 • Geto-dacii şi contactele cu lumea mediteraneană.
 • Regalitate şi religie.
 • Integrarea geto-dacilor în lumea romană.
 • Romanitate şi creştinism.
 • Formarea poporului român şi a limbii române.
 • Transilvania de la voievodat la principat;Întemeierea statelor medievale Ţara Românească, Moldova, Dobrogea.

Etapa judeţeană/Municipiul Bucureşti:

 • Civilizaţii preistorice.
 • Geto-dacii şi contactele cu lumea mediteraneană.
 • Regalitate şi religie.
 • Integrarea geto-dacilor în lumea romană.
 • Romanitate şi creştinism.
 • Formarea poporului român şi a limbii române.
 • Transilvania de la voievodat la principat; Întemeierea statelor medievale Ţara Românească, Moldova, Dobrogea.
 • Voievozii români în lupta antiotomană: Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Ştefan cel Mare.
 • Anul 1600 – Mihai Viteazul.
 • Revoluţia din 1848-1849.

 Etapa naţională:

 • Civilizaţii preistorice.
 • Geto-dacii şi contactele cu lumea mediteraneană.
 • Regalitate şi religie.
 • Integrarea geto-dacilor în lumea romană.
 • Romanitate şi creştinism. Formarea poporului român şi a limbii române.
 • Transilvania de la voievodat la principat.
 • Întemeierea statelor medievale Ţara Românească, Moldova, Dobrogea.
 • Voievozii români în lupta antiotomană: Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Ştefan cel Mare.
 • Anul 1600 – Mihai
 • Revoluţia din 1848-1849.
 • Unirea Principatelor Române şi reformele lui Alexandru Ioan
 • Începuturile vieţii politice moderne în România; Constituţia din 1866.
 • Cucerirea independenţei de stat şi unirea Dobrogei.
 • Războiul pentru întregire naţională.
 1. ISTORIE
 1. CLASA a IX-a

Competenţe specifice:

1.1 Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise;

1.2 Evidenţierea relaţiei cauză-efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice;

2.2 Extragerea informaţiei esenţiale dintr-un mesaj;

2.5 Analiza critică a acţiunii personalităţilor şi grupurilor umane în diverse contexte;

3.1 Recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre sine și celălalt, dintre persoane, dintre grupuri;

4.2 Aprecierea valorilor trecutului prin raportare la actualitate;

5.5 Construirea de sinteze tematice.

Conţinuturile asociate competenţelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a IX-a, aprobată prin OMEC 3458/2004. La toate etapele nu este recomandată bibliografie. Subiectele vor fi realizate în funcţie de parcurgerea tematicii din această programă şi în raport de etapele desfăşurării acesteia.

Ele sunt repartizate astfel:

Etapa pe şcoală:

 • Popoare şi spaţii în antichitate, cu toate problemele de atins.
 • Forme de organizare politică în antichitate, cu toate problemele de atins.
 • Moştenirea culturală a antichităţii, cu toate problemele de atins.

Etapa locală/sector Municipiul București:

 • Popoare şi spaţii în antichitate, cu toate problemele de atins.
 • Forme de organizare politică în antichitate, cu toate problemele de atins.
 • Moştenirea culturală a antichităţii, cu toate problemele de atins.
 • Marile religii, probleme de atins: Iudaismul. Creştinismul. Islamul.

Etapa judeţeană/Municipiul Bucureşti:

 • Popoare şi spaţii în antichitate, cu toate problemele de atins.
 • Forme de organizare politică în antichitate, cu toate problemele de atins.
 • Moştenirea culturală a antichităţii, cu toate problemele de atins.
 • Marile religii, problemele de atins: Iudaismul. Creştinismul. Islamul.
 • Formarea popoarelor medievale, probleme de atins: popoarele germanice, romanice, arabii.
 • Studiul de caz: Etnogeneza românească.
 • Civilizaţia medievală, problema de atins: ierarhia feudală.

Etapa naţională:

 • Popoare şi spaţii în antichitate, cu toate problemele de atins.
 • Forme de organizare politică în antichitate, cu toate problemele de atins.
 • Moştenirea culturală a antichităţii, cu toate problemele de atins.
 • Marile religii, Iudaismul. Creştinismul. Islamul.
 • Formarea popoarelor medievale, probleme de atins: popoarele germanice, romanice, arabii.
 • Studiul de caz: Etnogeneza românească.
 • Civilizaţia medievală, problema de atins: ierarhia feudală.
 • Statul medieval, probleme de atins: Franţa. Imperiul romano-german.
 • State medievale în spaţiul românesc.
 1. CLASA a X-a

Competenţe specifice:

1.1 Exprimarea unei opinii în limbajul adecvat istoriei;

1.2 Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric;

2.3 Analiza factorilor politici, sociali, economici, culturali, care alcătuiesc imaginea unei societăţi;

2.4 Recunoașterea continuității, schimbării și a cauzalității în evoluția socială;

2.5 Examinarea consecinţelor directe şi indirecte ale acţiunii umane;

4.2 Aprecierea valorilor trecutului prin raportare la actualitate;

5.3 Plasarea evenimentelor şi proceselor istorice într-un context istoric mai larg românesc;

5.4 Realizarea de analize comparative si sinteze referitoare la spații și perioade istorice.

 

Conţinuturile asociate competenţelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a X-a, aprobată prin OMEC 4598/2004. La toate etapele nu este recomandată bibliografie. Subiectele vor fi realizate în funcţie de parcurgerea tematicii din această programă şi în raport de etapele desfăşurării acesteia.

Ele sunt repartizate astfel:

Etapa pe şcoală:

 • Epoca luminilor, cu toate problemele de atins.
 • Organizarea statelor moderne, cu toate problemele de atins.
 • Ţările Române şi Problema Orientală cu toate probleme de atins.

Etapa locala/sector Municipiul București:

 • Epoca luminilor, cu toate problemele de atins.
 • Organizarea statelor moderne, cu toate problemele de atins.
 • Ţările Române şi Problema Orientală cu toate probleme de atins.
 • Relaţiile internaţionale în secolul al XIX-lea, cu toate problemele de atins.
 • Anul 1848 în Europa, cu toate problemele de atins.

Etapa judeţeană/Municipiul Bucureşti:

 • Epoca luminilor, cu toate probleme de atins.
 • Organizarea statelor moderne, cu toate problemele de atins.
 • Ţările Române şi Probleme Orientală, cu toate problemele de atins.
 • Relaţiile internaţionale în secolul al XIX-lea, cu toate problemele de atins.
 • Anul 1848 în Europa, cu toate problemele de atins.
 • Statele naţionale şi multinaţionale în a doua jumătate a secolului XIX, cu toate problemele de atins.

Etapa naţională:

 • Epoca luminilor, cu toate probleme de atins.
 • Organizarea statelor moderne, cu toate problemele de atins.
 • Ţările Române şi probleme orientală, cu toate probleme de atins.
 • Relaţiile internaţionale în secolul al XIX-lea, cu toate problemele de atins.
 • Anul 1848 în Europa, cu toate problemele de atins.
 • State naţionale şi multinaţionale în a doua jumătate a secolului XIX, cu toate problemele de atins.
 • Regimuri politice în perioada interbelică, cu toate problemele de atins.
 • Marile conflicte ale secolului XX – probleme de atins: Primul Război Mondial – un nou tip de război, tratatele de pace şi relaţiile internaţionale
 1. CLASA a XI -a

Competenţe specifice:

1.1 Formularea în scris și oral a unor opinii referitoare la o temă de istorie;

1.3 Compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de istorie;

2.2 Analizarea instituţiilor, normelor şi procedurilor de guvernare;

3.1 Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/combate un punct de vedere;

3.3 Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor istorice;

3.4 Analiza diversităţii sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la sursele istorice;

Conținuturile asociate competenţelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a XI-a, aprobată prin OMEC 3252/ 2006. La toate etapele nu este recomandată bibliografia. Subiectele vor fi realizate în funcţie de parcurgerea tematicii din această programă şi în raport de etapele desfăşurării acesteia.

Ele sunt repartizate astfel:

Etapa pe şcoală:

 • Europa şi lumea în secolul XX , probleme de atins: Europa contemporană (unitate, diversitate, integrare), Cultura română -cultura europeană, România şi Europa în secolul al XX-lea.

Etapa locală/sector Municipiul București:

 • Europa şi lumea în secolul XX, probleme de atins: Europa contemporană (unitate, diversitate, integrare), Cultura română -cultura europeană, România şi Europa în secolul al XX-lea.
 • Economie şi societate în lumea postbelică probleme de atins: Migraţii în lumea contemporană, Viaţa privată şi viaţa publică, Economie rurală-economie urbană în România.

Etapa judeţeană/Municipiul București:

 • Europa şi lumea în secolul XX, probleme de atins: Europa contemporană (unitate, diversitate, integrare), Cultura română -cultura europeană, România şi Europa în secolul al XX-lea.
 • Economie şi societate în lumea postbelică probleme de atins: Migraţii în lumea contemporană, Viaţa privată şi viaţa publică, Economie rurală-economie urbană în România.
 • Statele în perioada contemporană, probleme de atins: Forme de organizare statală; Idei şi regimuri politice; România de la statul totalitar la statul de drept.

 

Etapa naţională:

 • Europa şi lumea în secolul XX , probleme de atins: Europa contemporană (unitate, diversitate, integrare), Cultura română -cultura europeană, România şi Europa în secolul al XX-lea.
 • Economie şi societate în lumea postbelică probleme de atins: Migraţii în lumea contemporană, Viaţa privată şi viaţa publică, Economie rurală-economie urbană în România.
 • Statele în perioada contemporană, probleme de atins: Forme de organizare statală; Idei şi regimuri politice; România de la statul totalitar la statul de drept.
 • Cooperare şi conflict: probleme de atins: Instituţii, mecanisme şi politici de rezolvare a conflictelor în lumea contemporană, România in conflictele regionale în secolul

4.CLASA A XII-A

Competențe de evaluat

1.1. Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric;

1.2. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise;

1.3. Evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice;

1.4. Formularea, în scris, a unor opinii referitoare la o temă de istorie; Exersarea demersurilor şi acţiunilor civice democratice

2.1. Extragerea informaţiei esenţiale dintr-un mesaj;

2.2. Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiate; Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice;

3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/ combate un punct de vedere;

3.2. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor istorice;

3.3. Analiza diversităţii sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la sursele istorice;

Utilizarea surselor istorice, a metodelor şi a tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme;

4.1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric;

4.2. Construirea de sinteze tematice.

 

Conţinuturile asociate competenţelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa de bacalaureat pentru clasa a XII-a, derulată cronologic. La toate etapele nu este recomandată bibliografia. Subiectele vor fi realizate în funcţie de parcurgerea tematicii din această programă şi în raport de etapele desfăşurării.

Ele sunt repartizate astfel:

Etapa pe școală:

 • Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.
 • Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII).
 • Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii.

Etapa locală/sector Municipiul București:

 • Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.
 • Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII)
 • Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii.
 • Constituţiile din România.

Etapa județeană/Municipiul București:

 • Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.
 • Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII).
 • Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii.
 • Constituţiile din România.
 • Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XVIII-XX).

 

Etapa națională:

 • Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.
 • Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII).
 • Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii.
 • Constituţiile din România.
 • Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX).
 • România şi concertul european: de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX.

 

Prof. Grigore Alexandrescu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.