FSLI solicită modificarea calendarului pentru concursurile de directori din școli


huica-nouInvitat la emisiunea ȘCOALA GORJEANĂ de la N-SAT TV, Constantin Huică-liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, a prezentat poziția FSLI  în legătură cu modificarea calendarului de concurs privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitar cu personalitate juridica  publicata în Monitorul Oficial nr. 0704 din 09 septembrie 2016.

Sindicaliștii din Educație au adresat MENCS o scrisoare în acest sens pe care o redăm în întregime:

”CĂTRE,

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
În atentia domnului 
ministru MIRCEA DUMITRU

Domnule ministru,

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ revine la solicitarea de modificare a calendarului de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, înregistrată la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu nr. 10450/09.09.2016, având în vedere următoarele:

I. Aspecte privind înscrierea şi pregătirea în vederea susţinerii concursului

1. Calendarul stabilit de M.E.N.C.S. pentru derularea concursului nu permite candidaţilor pregătirea în condiţii optime a documentelor necesare pentru înscriere, care includ oferta managerială, constând în elaborarea/analiza proiectului de dezvoltare instituţională/planului de acţiune al şcolii, după caz, respectiv, întocmirea planului operaţional corelat cu PDI/PAS. De asemenea, subliniem faptul că anumite documente necesare pentru înscriere implică demersuri făcute către alte instituţii ale statului, iar eliberarea lor poate dura mai multe zile (cazier judiciar, certificat medical etc.).

2. Candidaţii care în prezent ocupă funcţiile de director/director adjunct în învăţământul preuniversitar prin detaşare în interesul învăţământului până la organizarea concursului sunt dezavantajaţi faţă de ceilalţi candidaţi, având în vedere că în această perioadă trebuie să asigure managementul unităţilor de învăţământ la început de an şcolar.

3. Pregătirea probei scrise prezintă dificultăţi pentru că, pe lângă faptul că implică citirea şi aprofundarea bibliografiei într-un interval de timp foarte scurt, procurarea lucrărilor de specialitate în management educational se poate realiza într-un interval de la două la opt săptămâni, având în vedere că, la acest moment, nu se găsesc în librării.

I. Aspecte privind organizarea concursului

1.  Imposibilitatea organizării concursului în unităţile de învăţământ în care nu există cadre didactice titulare cu cel puţin gradul didactic II art. 12 alin. 1 lit. b).

2.  Eliminarea alineatului 2 al art. 12, care prevede că reprezentanţii autorităţilor publice locale în comisia de concurs pot avea şi un nivel de studii inferior celui al candidaţilor.

3.  Eliminarea interdicţiei ocupării, în urma câştigării concursului, a funcţiei de director/director adjunct în condiţiile în care soţul/soţia/ruda de gradul I îndeplineşte o funcţie de îndrumare şi control la nivelul inspectoratului şcolar, funcţie de conducere la nivelul casei corpului didactic, palatelor şi cluburilor copillor şi elevilor, cluburilor sportive şcolare sau funcţie didactică la nivelul unităţii de învăţământ.

4.  Modificarea tezei a II-a a art. 14 alin. 1 lit. a), precum şi a art. 29, care în forma actuală încalcă atât dispoziţiile art. 258 alin 1 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cât şi dispoziţile Legii dialogului social nr. 62/2011, forma corectă fiind „câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ; pentru unităţile de învăţământ în care nu există organizaţie sindicală / există organizaţie sindicală afiliată la o federaţie care nu este reprezentativă la nivel de sector de activitate
învăţământ preuniversitar, participă cu statut de observator un reprezentant al salariaţilor de la unitatea de învăţământ pentru care se organizează concursul, ales în consiliul profesoral, prin vot secret, cu majoritate simplă;”.

5.  Imposibilitatea acumulării punctajului minim (7 pct.) de către majoritatea candidaţilor, la evaluarea CV-ului, având în vedere punctajele prea mari acordate unor criterii:

–  acordarea a 1 punct pentru doctorat în management educaţional sau în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea;

– acordarea a 1 punct pentru participarea la stagii de formare/de perfecţionare în specialitate şi/sau în managementul educa?ional în străinătate,

–  dificultăţi în prezentarea dovezilor prin care candidaţii probează cunoaşterea unor limbi străine sau a cunoştinţelor de operare pe calculator.

De asemenea, considerăm ca necorespunzătoare utilizarea unei grile de evaluare a CV-ului similară cu cea utilizată la concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic.

Presedinte,Simion HĂNCESCU”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.