Management și calitate în învățământul gorjean


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Un învățământ de calitate este garanția performanței  pentru absolvenți, ca beneficiari direcți, dar și pentru societate, ca beneficiar indirect. Calitatea trebuie asigurată în instituțiile de învățământ, vizând toate domeniile, astfel încât ea se constituie ca un corpus al imaginii școlii, iar, în funcție de aceasta, școală poate fi calificată fie ca instituție de prestigiu, fie ca instituție furnizoare de viitori inadaptați la nevoile societății.

Art. 3 al Legii Educației Naționale, nr 1/2011, alin b), prevede:  “principiul calității, în baza căruia activitățile de învățământ  se raportează la standarde de referință și la bune practici naționale și internaţionale”.

Ca atare, școlile din România au inceput a fi supuse unui proces de autorizare, acreditare de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învăţământul Preuniversitar, instituție care a stabilit criterii operationalizate în subdomenii si indicatori. Fiecare indicator are descriptori de nivel. Pentru atingerea calității și definirea unității de învățământ ca unitate furnizoare a unui învățământ de calitate, școala trebuie să îndeplinească toți indicatorii din standardele de acreditare și standardele de referință.

Calitatea într-un anumit domeniu sau criteriu din cele stabilite de lege se poate obţine numai după îndeplinirea condiţiilor de funcţionare – deci, numai după îndeplinirea standardelor de acreditare.” Aceasta este poziţia ARACIP, definită în  Ghid pentru lectura şi interpretarea standardelor de referinţă (de calitate).

Principiile calităţii vizează: managementul calităţii, responsabilităţile managementului, managementul resurselor, proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare, predarea, instruirea practică şi învăţarea, evaluarea şi certificarea învăţării, evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii.

Managementul calităţii  presupune ca programele de învățare să fie de calitate și școala să promoveze un riguros proces de autoevaluare.  Astfel, la nivelul fiecărei instituții de învățământ preuniversitar este constituită Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC). Atribuțiile acesteia sunt acelea de a realiza la sfârșitul anului școlar o evaluare internă a întregului proces de învățământ și de a face publice rezultatele evaluării, astfel încât toți factorii implicați direct sau indirect în educație să cunoască și să-și îmbunătățească activitatea. Raportul de evaluare internă este „oglinda” școlii.

Responsabilităţile managementului vizează asigurarea unui management eficient, în sensul că întreaga activitate de educație trebuie să fie centrată pe elevi, ca beneficiari direcți. Acestora li se va asigura un program de dezvoltare personală și profesională în funcție de nevoile fiecăruia, dar și de cerințele actuale ale pieței muncii, în sensul că, după finalizarea cursurilor, elevul trebuie să se integreze cât mai repede în societate.

Prin managementul resurselor se urmărește ca unitatea de învățământ să asigure un mediu propice învățării și formării, dar și posibilitatea ca elevii să fie formați și evaluați de cadre didactice competente, calificate, capabile nu doar de a transmite informații, cât mai ales, capabile să evalueze și să educe.

Proiectarea, dezvoltarea și revizuirea programelor de învăţământ presupune ca nevoile de învățare ale  fiecărui elev să devină nevoile de educație ale tuturor. Astfel, școala trebuie să răspundă cerințelor beneficiarilor, să fie deschisă spre o permanentă schimbare și adaptare a programelor de învățare. Acest fapt se regăsește într-o ofertă educațională variată, în concordanță cu nevoile comunității, prin alegerea profilurilor și a curriculumului la decizia școlii.

Predarea, instruirea practică  și învăţarea sunt factorii esențiali ai unui învățământ de calitate. Școala trebuie să sprijine necondiționat pe toți elevii și să ofere acestora șanse egale.

Evaluarea și certificarea învăţării se face prin mijloace moderne, plecându-se, de fapt, de la autoevaluare.

Identificarea punctului de plecare în învățare, prin testarea inițială, asigură cadrului didactic crearea unei viziuni a procesului de predare-învățare, adaptarea la cerințele nivelului de dezvoltare intelectuală și de vârstă sau grup ale elevului. Evaluarea nu înseamnă doar notarea elevilor. Evaluarea vizează toate componentele procesului de învățământ într-o organizație furnizoare de educație. Aici intervine rolul CEAC. Comisia poate propune echipei manageriale schimbarea stilului, programe de îmbunătățire a calității. Evaluarea și îmbunătăţirea calităţii sunt esențiale într-o unitate de învățământ. Performanța unității implică un progres continuu, îndeplinirea nu doar a cerințelor minime, ci crearea unui „stil” propriu, astfel unitatea școlară se va defini în rândul celorlalte.

Domeniile care sunt vizate în Raportul de evaluare, atât internă, cât și externă, pentru îndeplinirea standardelor de calitate sunt: Capacitate instituțională , Eficacitate  educațională, Managementul calităţii.

Descriptorii de calitate sunt specifici fiecărui domeniu. Pentru fiecare descriptor trebuie să existe dovezi clare, astfel încât școala să poată oricând să-și demonstreze preocuparea pentru creșterea calității.

Din practică, am observat că cea mai grea problemă în ceea ce privește crearea dovezilor o au cadrele didactice. Fie din comoditate, fie din lipsă de timp, fie că, pur și simplu, nu se pot adapta unui sistem nou, cadrele uită de dovezi.  Astfel, școala întâmpină greutăți în timpul evalurii externe, devenită deja obligatorie.

Calitatea implică mulți factori. Se pleacă  de la corpul profesoral, ce trebuie să nu mai fie un simplu executant al ideilor și sarcinilor echipei manageriale, ci să fie participant activ la luarea deciziilor, conștientizând, mai ales, că școala este locul în care profesorii înșiși se formează continuu. Un colectiv profesoral bine închegat, cu performanțe profesionale, cu o înaltă ținută morală, dedicat actului educației, cu exigență față de prestația oricărei activități școlare sau extrașcolare  devine un colectiv de calitate.

Un alt factor important este mediul de învăţare. Elevilor trebuie să li se asigure condiţii excelente de învăţare: spaţii şcolare, dotare cu mijloace de învăţământ modern, conexiune la Internet, accesul la calculatoare, bibliotecă, laboratoare şi cabinete.

Domeniul eficienței educaționale are ca subdomenii: oferta educațională, curriculum, performanțele școlare, performanțele extrașcolare, activitatea ştiinţificムși metodică, activitatea financiară.

Esențial este ca școala, prin misiunea și viziunea pe care le are, să fie o instituție furnizoare de servicii de calitate, în sensul corelării specializărilor cu cererea de ofertă a educabililor.

De aceea, este necesară o permanentă chestionare a celor care vor deveni elevi, a părinţilor şi a membrilor comunitaţii locale, pentru identificarea nevoilor de formare. Învățământul liceal este cel care ține cont de aceste nevoi. Însă și învățământul primar și gimnazial își poate îmbunătăți activitatea prin anumite programe extracurriculare, de tipul after school sau de alegere a unor cursuri opționale specifice vârstei elevilor. Învățământul secundar inferior și superior, fie teoretic, tehnologic sau vocațional, completează formarea educabililor.

La vârsta adolescenței, tinerii își pot defini preocupările şi domeniile de interes, iar școala trebuie să răspundă acestora. Performanțele elevilor la concursurile școlare și extrașcolare reflectă seriozitate din partea educatorilor și educabililor.

Domeniul Managementului calității presupune existența unor proceduri clare, care să definească starea de fapt, identificarea punctelor tari și a punctelor slabe, ținte și strategii. Activitatea instituției este de calitate în momentul în care capătă un aspect unic, în sensul bun al cuvântului.

Calitatea înseamnă mai mult decât un standard, mai mult decât performanță. Este un cumul de principii, de dovezi, de acțiuni care se reflectă în educația elevilor. Cred că este un grad de excelență din toate punctele de vedere, apropiindu-se de idealul pe care fiecare instituție și-l propune.

prof.  Popica Victoria-Mădălina

                                                                                              LIceul Teoretic Novaci

 

Bibliografie:

 

  • Legea Educaţiei Naţionale (legea 1/2011)
  • Manualul de asigurarea calităţii – ARACIP
  • Ghid pentru lectura şi interpretarea standardelor de referinţă (de calitate) – ARACIP
  • edu.ro

 

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.