Evaluarea directorilor de școli în următoarele trei luni


 

 

 

 

 

 

 

Ca în fiecare an, directorii instituțiilor de învățământ sunt evaluați de către Inspectoratul Școlar Județean Gorj. Evaluarea cuprinde trei etape, începe printr-o autoevaluare și se finalizează prin acordarea unui calificativ anual sau pentru perioada aferentă exercitării funcției de conducere. Până la 1 august 2017, directorii de școli din Gorj vor trebui să își depună raportul și fișa de autoevaluare la ISJ Gorj, inclusiv cu documente doveditoare.

Pe baza fiselor-cadru aprobate de Ministerul Educației Naționale, inspectoratele școlare elaborează sau revizuiesc la începutul anului școlar fișa de (auto)evaluare pentru director din unitățile de învățământ preuniversitar. Cu aprobarea consiliului de administrație al ISJ Gorj, pot introduce noi criterii de performanță, punctajele din fisa de (auto)evaluare fiind realocate in functie de specificul unitatii de invatamant (nivel de invatamant, filiera, învatamant special, alternative educaționale).

Pentru evaluarea activitatii manageriale, perioada minima de ocupare a functiei de conducere este de 90 de zile calendaristice. Evaluarea activității manageriale desfasurate de directorii si directorii adjuncti din unitatile de invatamant de stat este realizata de catre o comisie de evaluare, organizata pe subcomisii, constituita la nivelul inspectoratului scolar, prin decizie a inspectorului scolar general, in urmatoarea componenta:

(a) presedinte, – inspector scolar general adjunct/inspector scolar;
(b) 4 membri in fiecare subcomisie – inspectori scolari pentru management institutional, inspectori scolari;
(c) 1-2 secretari, care asista la activitatile comisiei, dar nu se implica in evaluarea candidatilor – personal din aparatul propriu al inspectoratului scolar.
Numarul subcomisiilor se stabilește de catre fiecare inspectorat scolar, in functie de numarul directorilor si directorilor adjuncti evaluati.
Etapele evaluarii 
a) Autoevaluarea activitatii manageriale este realizată de fiecare persoana care ocupa sau a ocupat o functie de conducere pe o perioada mai mare de 90 de zile, doar prin completarea Fisei de (auto)evaluare si elaborarea raportului argumentativ prin care se motiveaza punctajele inscrise in rubrica autoevaluare din fisa de (auto)evaluare.
b) Evaluarea de etapa a activitatii manageriale desfasurate de directorii si directorii adjuncti din unitatile de invatamant de stat si din cadrul Palatului National al Copiilor se realizeaza conform unei proceduri de evaluare si a unui calendar de desfasurare a evaluarii stabilite de inspectoratele scolare/Ministerul Educatiei Nationale. In aceasta etapa se realizeaza consultari cu personalul didactic si nedidactic al scolii, organizatia sindicala din scoala, autoritatile locale si directorul unitatii de invatamant in cazul evaluarii directorului adjunct si se elaboreaza un raport de etapa. 
c) Stabilirea punctajelor si acordarea calificativului pentru activitatea manageriala desfasurata de directorii si directorii adjuncti din unitatile de invatamant de stat si din Palatul National al Copiilor este realizata de comisia de evaluare pe baza fiselor de (auto)evaluare, a rapoartelor argumentative si a rapoartelor de etapa. Comisia de evaluare stabileste punctajele si calificativele aferente si le consemneaza intr-un raport justificativ. Raportul de etapa si raportul justificativ, impreuna cu fisele de evaluare completate si semnate de toti membrii comisiei, sunt inaintate spre aprobare inspectorului scolar general.
În procesul de evaluare pot fi luate in considerare si rezultate ale altor evaluari externe din perioada analizata prin diferite tipuri de inspectie (inspectie scolara, evaluare institutionala, rapoarte ale Corpului de Control al Ministrului Educatiei Nationale, note informative etc.), daca acestea exista si sunt corelate cu atributiile din fisa postului.
Rezultatul evaluării
Rezultatul evaluării se concretizează în acordarea calificativului anual, astfel: 
a) 85 – 100 puncte: calificativul “foarte bine”;
b) 70 – 84,99 puncte: calificativul “bine”;
c) 60-69,99 puncte: calificativul “satisfacator”, situatie in care va avea loc monitorizareareevaluarea la un interval de 3-6 luni;
d) sub 60 puncte: calificativul “nesatisfacator”.
In situatia acordarii la evaluarea anuala a calificativului “nesatisfacator” unui director/director adjunct, acesta este eliberat din functie si ii inceteaza de drept contractul de management educational incheiat cu inspectorul scolar general.
Persoana care a primit calificativul anual “nesatisfacator” nu va fi numita prin detasare in interesul invatamantului in functia de director/director adjunct.
Pana la data de 30 septembrie a anului scolar urmator celui pentru care se face evaluarea, inspectoratul scolar, prin secretariat, transmite directorilor si directorilor adjuncti adresele de comunicare a calificativelor acordate pentru activitatea desfasurata in anul scolar precedent, insotite de copii ale fiselor de evaluare.
Eventualele contestatii se adreseaza, in scris, consiliului de administratie al inspectoratului scolar, in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor evaluarii. Comisia de contestatii, numita prin decizia inspectorului scolar general, este formata din 3 inspectori scolari, altii decat cei nominalizati in comisia de evaluare, iar unul dintre acestia este presedinte si 1 secretar.
Ministerul Educatiei Nationale si inspectoratele scolare pot dispune evaluarea activitatii manageriale a persoanelor care ocupa functii de conducere in unitatile de invatamant preuniversitar si pe parcursul anului scolar, evaluare care se finalizeaza prin acordarea unui calificativ pentru perioada evaluata, fara a fi necesara parcurgerea tuturor etapelor prezentate mai sus.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.