”Săptămâna meseriilor” între 2-12 iunie 2020 în online. Oferta la profesională se afișează pe 27 mai 2020.


La acest moment se lucrează la un nou calendar de admitere în învățământul profesional. Astfel, până la 25 mai 2020, liceele care oferă locuri la învățământul profesional își vor actualiza  procedurile de admitere pentru învățământul professional și vor elimina din procedură probele de preselecţie, în caz că acestea existau.

Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021 va suferi modificări potrivit site-ului http://www.stiriedu.ro. Acesta ar putea fi următorul: tot până la 25 mai 2020   se face reeconfirmarea implicării operatorilor economici în învăţământul profesional. Unităţile de învăţământ contactează operatorii economici cu care au încheiat contracte-cadru și le solicită reconfirmarea contractelor semnate. Unităţile de învăţământ centralizează răspunsurile operatorilor economici, completează şi transmit la inspectoratul şcolar situaţia proiectului planului de şcolarizare actualizat pentru anul şcolar 2020 – 2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici (cu menţionarea operatorilor economici şi a numărului de elevi pentru care sunt încheiate contracte-cadru sau a faptului că practica în anul școlar 2020-2021 se va desfăşura în unitatea de învățământ); pe 27 mai 2020 , Inspectoratele şcolare transmit la MEC şi la CNDIPT situaţia proiectului planului de şcolarizare actualizat pentru anul şcolar 2020 – 2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici, cu menţionarea operatorilor economici şi a numărului de elevi pentru care sunt încheiate contracte-cadru.

Pe 27 mai 2020 trebuie să se facă afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de stat aprobate, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat.

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean/ al municipiului București, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați.

Tipărirea informațiilor despre admitere, în Broșura care va cuprinde, în secțiuni distincte, informații despre admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020 – 2021.

În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților/părinților este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de depunere/ completare/ preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ.

Broşura va fi postată pe site-urile inspectoratelor şcolare, ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic şi ale unităţilor de învăţământ gimnazial.

Între 27 – 29 mai 2020  are loc transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2020 – 2021.

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor/sesiunilor de informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual (metodologia și calendarul admiterii, modul de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv în Fișa de opțiuni pentru învățământul dual).

Fiecare școală care oferă locuri pentru învățământul profesional în anul școlar 2020 – 2021 va organiza în perioada 2-12 iunie,  online,  acțiunea “Săptămâna meseriilor”. Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2019-2020, școlarizează elevi în clasa a VIII-a învățământ gimnazial va desfășura sesiuni de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, folosind, în principal, mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc). Sesiunile vor urmări pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuare a pregătirii prin învățământul profesional de stat, cu evidențierea oportunităților oferite de învățământul dual.

Pe 17 iunie 2020 va avea loc transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată.

Pe 18 iunie 2020 are loc  transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.