Broșura de admitere în liceele din Gorj a ajuns în școli


Broșura de admitere la liceu 2020, care cuprinde informații cu privire la rutele pe care le pot urma absolvenții de clasa a VIII-a, profilurile de pregătire, condiţiile de admitere, a fost publicată în această săptămână și a ajuns în școlile Gorjului. Înscrierea în clasa a IX-a de liceu se face fără examen, pe baza mediei de admitere.

Media de admitere la liceu este formată din media generală pe care o obțin elevii la Evaluarea Națională (care are o pondere de 80%) şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a (care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere).

Înscrierea în clasa a IX-a se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate.

Reținem printre altele în cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
c) nota obţinută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
e) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștinţelor de limbă maternă, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

Calendar admitere liceu 2020

2 – 5 iunie 2020    Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la liceu/gimnaziu sau prin mijloace electronice de comunicare și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. Notă: Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse/transmise la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 10 iunie 2020.

9-12 iunie 2020    Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini / Desfășurarea / echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

12 iunie 2020        Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

2 – 3 iulie 2020    Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special

30 iunie – 3 iulie 2020 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a Vlll-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic. Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.

4 – 5 iulie 2020  Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi

2 – 6 iulie 2020    Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic

3 – 7 iulie 2020    Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

10 iulie 2020        Repartizarea computerizată la liceu a absolvenților clasei a Vlll-a

10 iulie 2020        Comunicarea rezultatelor / Afișarea în școlile gimnaziale a listei cu locurile neocupate

13 – 20 iulie 2020 Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care
candidații au fost repartizați

Pentru admiterea în clasa a IX- la clasele cu predare în limbile minorităților naționale, pentru anul școlar 2020-2021 examenul de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă constă într-o probă orală susținută on-line. În situaţia în care candidatul a obţinut o notă mai mică decât 5, se consideră că el nu a promovat proba și nu va putea fi înscris la clasa cu predare în limba maternă respectivă. La probele orale nu se admit contestații.

Pentru admiterea la liceu la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă constă în recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv sau a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine.

Înscrierea elevilor în vederea echivalării testului de competențe lingvistice pentru admiterea la clasele cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv se face, prin transmiterea, de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului, pe adresa de email/adresa poștală a unității de învățământ gimnazial din care provine candidatul (cu confirmare de primire) sau prin depunerea la unitatea de învățământ gimnazial din care provine candidatul, conform calendarului, în format scanat/fotocopiat, de documente, după caz

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.