PERSONALITĂȚI ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GORJEAN: Ioan Mălăescu(1879-1937)


Preotul iconom profesor Ioan Mălăescu (1879-1937) a fost una dintre cele mai importante personalităţi ale comunei Băleşti. A urmat cursurile Şcolii Primare Băleşti. A absolvit studiile de seminar şi Facultatea de Teologie din Bucureşti. La revenirea la Târgu-Jiu a fost numit profesor la Liceul Tudor Vladimirescu din Târgu-Jiu şi paroh la Biserica Sfinţii Apostoli şi catedrala din Târgu-Jiu. La gimnaziu şi liceu a predat religia, din anul 1899 până în 1937.

Cea mai mare realizare a sa rămâne „Monografia comunei rurale Băleşti”, întocmită în anul 1906, în care înregistrează date valoroase aşa cum le-a trăit în satul natal, sub toate raporturile. Prin această lucrare îndeamnă sătenii să facă culturi agricole mai înţelepte şi să crească vitele mai omeneşte, căci avuţia lor este cultura pământului şi creşterea vitelor.

Intelectual neobosit, preotul profesor iconom Ioan Mălăescu rămâne în cultura gorjeană o figură luminoasă şi un strălucit fiu al comunei, căreia i-a dedicat monografia sa aşa cum arată în prefaţă „din dragostea şi atenţiunea ce o port satului meu natal”

A fost profesor de religie (1899-1937) şi director (1 sept. 1916 -1 sept.1918) la Liceul „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu şi preot paroh la Biserica „Sfinţii Apostoli” şi Catedrala Târgu Jiu (începând din anul 1900). A elaborat manuale şcolare pentru clasele secundare.

Are trei cărţi publicate: „Zece conferinţe”, 1904; „Şapte predici funebre”, 1905; „Monografia comunei rurale Băleşti”, 1906.

Memoria documentelor a păstrat și alte lucrări bisericești ale acestui autor:

-Despre prestigiul şi autoritatea pastorală a preotului, [de] Pr. Iconom Stavrofor Ioan Mălăescu, Profesor. Râmnicu-Vâlcea (Tip. Soc. Cooperative Matei Basarab), 1912.
– Din activitatea pastorală a preotului. Predici pentru toate duminecile şi sărbătorile bisericeşti. Cuvântări ocazionale şi predici funebre, de Preotul Iconom Ioan Mălăescu, Parohul bisericii Sfinţii Voevozi Mihail şi Gavril (Catedrală) din Tg.-Jiului şi Profesor de religie la Gimnaziul şi Şcoala Profesională de fete; fost membru în Consistorul Superior bisericesc; Preşedinte al Duhovnicescului Consitoru de Râmnic şi Protoiereu al judeţului Dolj. Cu aprobarea Sfântului Sinod. Tomul I. Predici la toate Duminecile de peste an, dela sfânta şi luminata zi a sfintelor Paşti şi până la Dumineca a şasea a sfântului şi marelui post (a Floriilor) în număr de 53. Târgu-Jiu (Tip. Nicu D. Miloşescu, Inst. de Editură), 1914.
– Explicarea Evanghelii, pentru clasa II-a secundară de băeţi după programa din 1908, de Preotul Econom Ioan Mălăescu, Profesor de religie la Gimnaziul din Târgu-Jiu, membru în Consistorul superior bisericesc, parohul bisericii Catedrale şi Preşedinte al Duhovnicescului Consistorul de Râmnic. Ed. I. Târgu-Jiu, Editura Librăriei Nicu D. Miloşescu, 1912.
– Istoria Sfântă a Vechiului şi Noului Testament, pentru clasa I-a secundară de băieţi, după programa din 1908, de Preotul Econom Ioan Malaescu. Profesor de religie la Gimnaziul din Târgu Jiu, membru în Consistorul de Râmnic. Ed. I. Târgu Jiu, Editura Librăriei Nicu D. Miloşescu (Tipografie, Legătorie de Cărţi N. D. Miloşescu), 1 Memoriu în Cestiunea Repausului Duminecal înfăţişat Prea Sânţitului Episcop de Râmnic de preoţii din judeţul Gorj. Întocmit de Iconomul Ioan Mălăescu, Paroh şi profesor, Ca delegat al Preoţilor în adunarea generală dela 19 August 1905, Târgu Jiului. Târgu-Jiului (Tipografia N. D. Miloşescu), 1906.

-Memoriu în chestiunea salarizărei Clerului din Parohiile Urbane de către Stat. Întocmit de Iconomul Ioan Mălăescu, Parohul parohii Sf. Apostoli din Târgul-Jiului, ca delegat şi presentat Domnului Ministru de Culte şi Instrucţiune Publică de către Personalul bisericesc al bisericilor din Târgul-Jiului, 1907, Octombre 14. Târgu-Jiu (Tipografia Română, N. M. Petrescu-Nika & R. Mangu), 1907.
– Privire generală asupra bisericii orientale (în special biserica română) faţă de biserica occidentală din punct de vedere dogmatic şi canonic, liturgic şi pastoral, [de] Preotul Iconom Ioan Malaescu. Râmnicu-Vâlcea (Tipografia Societăţei Cooperative Matei Basarab), 1911.
– Problema răului. Conferinţă ţinută la Societatea studenţilor în Teologie în ziua de 24 Maiu 1898, de Ion Mălăescu, Absolvent al Facultăţei de Teologie. Bucuresci (Tipografia Dreptatea), 1898.
– Rolul cultural şi patriotic al bisericii în viaţa neamului, [de] Iconomul Ioan Mălăescu, Târgu-Jiu (Tipografia N. D. Miloşescu), 1911. (16,5 x 11). 58 p. 1 leu. (I 23231)
– Sinodul al IV-lea ecumenic (451). Tesă pentru licenţă de Ion Mălăescu. Susţinută la 26 Iunie 1899. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1899.
– Şeapte predice funebre, de Iconomul Ioan Mălăescu, Paroh şi Profesor în Târgu-Jiu. Târgu-Jiu (Tipografia Nicu D. Miloşescu), 1905.
– 10 Conferinţe, alcătuite şi rostite de Icon. Ioan Mălăescu, Paroh al Bisericii Sf. Apostoli şi Profesor de Religie la Gimnasiul „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu, Târgu-Jiu (Tipografia Nicu D. Miloşescu), 1904.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.